Silvan og Stark på vej tilbage

DT Group forudser konsolidering af markedet, hvor omkring 500 forretninger bliver til 300-400. Koncernchefen regner med, at virksomheden om nogle år rammer en omsætning på 25 mia. kr.

Selv om der stort set ikke er blevet bygget en ny bolig eller opført en kontorejendom i Danmark i de seneste 12 måneder, klarede ejerne af Silvan og Stark sig bedre end året før. Også i Danmark. Men det er primært broderfolkene i Sverige, Finland og Norge, der sørger for fremgangen for DT Group, viser regnskabet.

Omsætningen steg med 1,4 mia. kr. til 18,4 mia. kr. i regnskabsåret 2010/11. Procentvis steg overskuddet på driften lidt mere med 18,5 pct. til 981 mio. kr. Og DT Group regner med at kunne runde de 25 mia. kr. i omsætning om nogle få år. Umiddelbart før finanskrisen var koncernen oppe på over 23 mia. kr.

»Det niveau skulle vi gerne op på igen. Men det kræver et konjunkturskifte. Der bliver stort set ikke bygget noget af de professionelle, og så kan vi ikke øge omsætningen så meget. Men en stigning på næsten 8 pct. sidste år er vi meget tilfredse med. Især fordi overskudsgraden også er øget. Og i Wolseley-koncernen overgås det kun af de amerikanske selskaber,« siger adm. direktør Steen Weirsøe, DT Group.

Fastholdt markedsandele


..

Læs også