DSB's image bløder

Togkoncernen taber i en ny måling af selskabets omdømme. Danskernes holdning til DSB's ledelse og datterselskabet DSBFirst er dykket markant i år.

Danskerne mener, at DSB's omdømme - og især målt på ledelse - har lidt et alvorligt knæk de seneste måneder som konsekvens af årets krise.

Statens togselskab har ellers løbende forbedret netop omdømmet siden 2007, da store forsinkelser og andre udfordringer dengang bragte det i bund.

Selskabets image i befolkningen opgøres i kvartalsvise målinger foretaget af Reputation Institute Denmark. Den interne opgørelse for andet kvartal 2011 viser et stort dyk udløst af situationen i årets første måneder, da DSB's krise med datterselskabet DSBFirst brød ud. Tallene fremhæver, at omdømmet på et kvartal faldt med 3,1 point til 52,5 på en skala fra 0-100, der opgøres efter interviews med danskere.

»Set i lyset af sagen om DSBFirst med direktørfyring og massiv negativ medieomtale er den negative udvikling i omdømmet nok ikke overraskende. Og ikke til at undgå. Men det er et markant dyk for DSB, som ellers har hævet sig fra et bundniveau til en gennem flere år hæderlig bedømmelse af omdømmet,« siger adm. direktør Henrik Strøier, Reputation Institute Denmark.

Han understreger dog samtidig, at DSB fortsat er langt fra det meget lavt niveau fra 2007, da togselskabet kun høstede 37,1 point på skalaen. Forklaringen kan ifølge analysen være, at der i perioden er blevet leveret et acceptabelt produkt med regulariteten i togdriften, samt at der er blevet vist en vis form for handlekraft og taget ansvar gennem afskedigelser af ansvarlige chefer.

Største fald nogensinde

..

Læs også