Straffet for at rette ind efter ministeren

Retssikkerhed: Den daværende skatteminister, Frode Sørensen (S), fastslog, at multinationale selskaber ikke behøvede at betale udbytteskat i Danmark - hvorfor provenuet til statskassen ville blive begrænset. Nu kræver Skat betaling af et større milliardbeløb.

Vi kan godt skærpe loven, men det giver ikke nogen særlig skatteindtægt, for de multinationale selskaber kan organisere sig, så de alligevel ikke skal betale skat.«

Det var - frit oversat - budskabet fra daværende skatteminister Frode Sørensen (S), da Danmark i 2001 med et lovindgreb skærpede beskatningen af de udbytter, som internationale selskaber sendte til skattely i udlandet.

Helt præcist fastslog skatteministeren - som et svar på et spørgsmål fra Folketingets skatteudvalg:

»Jeg er enig i, at det er muligt at omgå den foreslåede beskatning af udbytte til moderselskaber i ikke EU-lande uden dobbeltbeskatningsoverenskomst.«

Nu, 10 år senere, kræver de danske skattemyndigheder et milliardbeløb i skat fra de selskaber, der har indrettet sig på den måde, som ifølge den daværende skatteminister ville betyde, at der ikke skulle svares skat.

Det har vakt kritik blandt skatteadvokater, som mener, at det er et alvorligt retssikkerhedsmæssigt problem, at selskaber nu bliver mødt med skattekrav i milliardklassen, selv om de blot har fulgt de retningslinjer, som blev udstukket af myndighederne i skikkelse af den øverste i hierarkiet, nemlig ministeren selv.

»Hvis selskaberne havde vidst, hvordan myndighederne ser på disse sager i dag, ville de næppe have indrettet sig, som de har gjort,« konstaterer John Bygholm, som er formand for skatteudvalget i FSR-danske revisorer.

Kritik af Danmark

..

Læs også