De sikre kort er årets store vindere

Markedets udvikling i år er noget nær et skoleeksempel på risikoen ved investering. Risikoen har gjort obligationerne til de store vindere og de meste risikofyldte aktier til de store tabere.

Der skrives ofte om risikoen ved investering, og om hvor vigtig en god spredning i porteføljen er for det langsigtede afkast.

Den nuværende markedssituation er et rigtigt godt eksempel på, hvordan aktier og obligationer udvikler sig meget forskelligt, når usikkerheden tager til. En simpel sortering på afkastet siden årets start blandt alle danske fonde illustrerer egentlig dette ganske godt.

Ser man på de 50 fonde, der har klaret sig bedst siden årets start, er der med ganske få undtagelser tale om obligationsfonde. Rigtig mange af dem investerer i danske obligationer, og generelt har dem med den længste varighed klaret sig bedst.

Endnu en tendens

..

Læs også