Bankkunder står svagt

Danske bankkunder er dårligere beskyttet end den forbruger, der køber et fjernsyn til 3.000 kr., mener en juraprofessor. Nu vil den nye regering have en rådgiverlov.

Mange af de bankkunder, som politikerne stod i kø for at forsvare under sammenbruddet i de svage danske banker, har bagefter erfaret, at de ikke kunne få en øre i erstatning for deres tab.

Bankerne vinder langt de fleste sager i ankenævnet, ikke mindst på investeringsområdet.

Sidste år fik kunderne helt eller delvist medhold i lidt over hver femte af ankenævnets kendelser. Og i år ser andelen ud til ikke at stige voldsomt.

Derudover blev en del sager afgjort i sekretariatet ved forlig.

Nu vil den nye regering se på mulighederne for at lave en lov om finansiel rådgivning, der skal sikre kunderne mod dårlig rådgivning. Samtidig skal der ses nærmere på reglerne for erstatningspligt

Svær bevisførelse

..

Læs også