Bunken svinder i ankenævnet

Danskernes klageiver er aftaget betydeligt efter finanskrisen.

Danskerne og deres banker har fundet hinanden igen. Antallet af nye sager i Pengeinstitutankenævnet ser ud til at blive næsten halveret i år i forhold til sidste år og er på vej tilbage til niveauet før finanskrisen.

I årets første tre måneder blev der indbragt 441 klager for ankenævnet mod 1.120 hele sidste år.

Og da ankenævnet samtidig har fået udvidet sin kapacitet betydeligt, er puklen af sager kraftig nedbragt i år.

»Vi æder pænt ned i bunken. Antallet af dommere i ankenævnet er blevet forøget fra tre til fem, hvorfor vi kan træffe flere afgørelser. Og vi var ved udgangen af september nede på 1.146 verserende sager,« fortæller Vibeke Rønne, højesteretsdommer og formand for Pengeinstitutankenævnet.

Henover årsskiftet var 1.314 sager under behandling.

Klager om samme sag

..

Læs også