Flere selvmord under krisen

Krisen har medført en stigning i antallet af selvmord i EU-landene, viser en ny undersøgelse. Herhjemme stiger antallet af mænds selvmord og kvinders selvmords- forsøg, og forskere frygter, at det bliver værre.

Flere mænd gør det, og flere kvinder forsøger det. Sådan hænger finanskrisen og selvmord sammen, vurderer eksperter.

Tal fra udlandet viser, at der er en markant stigning i antallet af selvmord i de lande, der har været hårdest ramt af finanskrisen. Det gælder bl.a. Grækenland, hvor antallet af selvmord i de første fire måneder af 2011 steg 40 pct., ifølge tal fra det græske sundhedsministerium.

I Danmark er tallene langt fra så friske. Tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at der var lidt over 50 flere selvmord fra 2007 til 2009, hvilket dækker over et fald blandt kvinder og en stigning blandt mænds selvmord.

»Over tid har der været en faldende tendens til selvmord, men de sidste par år af har vist en stigende tendens blandt mænd, og den stigning kommer, mens krisen er der. Internationale tal tyder på, at det kan hænge sammen med krisen,« siger professor og overlæge Merete Nordentoft fra Bispebjerg Hospital.

Der var en vækst i antallet af selvmord på mindst fem procent i alle EU-lande (undtagen Østrig, der som det eneste land oplevede et fald). Det viser en nylig artikel i det medicinale tidsskrift the Lancet. Værst ramt er lande som Irland og Grækenland med vækstrater på 13 pct. og 17 pct. i 2009.

Mænd mere udsat

..

Læs også