Det er blevet sværere at låne penge

Specielt realkreditinstitutterne har strammet grebet om udlånene. Det kan skade væksten, advarer Håndværksrådet.

ESKESTAD MIK

Kreditpolitikken er generelt strammet svagt for både privatpersoner og erhvervsvirksomheder i tredje kvartal, viser en ny undersøgelse fra Nationalbanken blandt kreditcheferne i banker og realkreditinstitutter.

For erhverv er efterspørgslen efter lån uændret, mens den for private er faldet, viser tallene. Samtidig oplever specielt pengeinstitutterne stigende nedskrivninger og tab. Realkreditinstitutterne tegner sig for den største stramning, mens de store pengeinstitutters kreditpolitik er uændret, viser undersøgelsen...

Læs også