Støtte til utilfredse pensionskunder

En ny ph.d.-afhandling giver ny ammunition til de utilfredse Sampension-kunder, hvis advokat om kort tid ansøger Civilstyrelsen om fri proces i en erstatningssag mod pensionsselskabet.

Finanstilsynet var på gale veje i Sampension-sagen, konkluderer jurist Lisbeth Faurdal i en ny ph.d.-afhandling, hvor 235.000 danskeres tab af deres garanterede pension gennemgraves. Her kritiserer hun Finanstilsynets udtalelse om Sampensions ønske om at fjerne ydelsesgarantierne med tilbagevirkende kraft.

Dermed får flere hundrede utilfredse pensionskunder nu støtte i deres utilfredshed med, at pensionsselskabets bestyrelse bestående af fagforeninger og arbejdsgivere besluttede at fjerne de ydelsesgarantier, kunderne havde betalt til.

»Finanstilsynet mente, at Sampension kunne afskaffe garantien efter aftale med arbejdsmarkedets parter, også for allerede indbetalte pensionsbidrag, da der er tale om arbejdsmarkedspensioner, som er en del af en kollektiv overenskomst. Samtidig mente tilsynet ikke, at afskaffelsen var i strid med god skik-reglerne. Min undersøgelse støtter ikke Finanstilsynets konklusioner, der efter min opfattelse er meget tvivlsomme,« siger Lisbeth Faurdal, Center for kreditret og kapitalmarkedsret ved CBS.

Lisbeth Faurdal mener, at Finanstilsynet har sammenblandet sin opgave med at varetage beskyttelsen af kunderne efter god skik-reglerne om virksomhedernes adfærd over for kunder med sin anden opgave, nemlig at sikre at virksomhederne kan overholde deres økonomiske forpligtelser over for kunderne.

Kontorchef Anette Bjåland Andersen fra Finanstilsynet har ikke læst afhandlingen, men siger, at tilsynet ikke fandt holdepunkter for at nægte Sampension at forlade garantierne.

En sag for domstolene


..

Læs også