Som vinden blæser

63-årige Lene Bromark kæmper for at få de ydelsesgarantier tilbage, som hun sparede op til i hele sit arbejdsliv. Efter afslag fra Ankenævnet for Forsikring ligger hendes klage nu hos Forbrugerombudsmanden.

Kære Kim Simonsen. Kan det virkelig være rigtigt, at min pension fremover kan nedsættes, hvis vinden kommer fra den forkerte side?

Omtrent sådan skrev efterlønner Lene Bromark fra Tørresø på Fyn til HK-formand Kim Simonsen sidste år, da hun fik nye forsikringsbetingelser fra Sampension.

Her fremgik seks-syv scenarier, hvorunder Sampension kunne nedsætte udbetalingerne på hendes pension.

Blandt de udløsende omstændigheder var, hvis sammensætningen af mænd og kvinder i pensionsselskabet blev ændret væsentligt. Kraftige aktiekursfald, stigende forventninger til folks levetid, bristede budgetter, ændret lovgivning m.m.

»Jeg blev simpelthen forarget, da tillægget kom. De kan sætte min pension ned af snart enhver tænkelig årsag. Det føles meget utrygt. Det virker helt forkert på mig, at den fagforening, der burde være på min side, er en af mine modparter. Det får mig til at føle mig som Palle alene i verden,« siger Lene Bromark.

Tager højde for alt


Kim Simonsen skrev tilbage, at det måske virkede voldsomt, at så mange ting kunne udløse lavere pension, men at man havde været nødt til at tage højde for alt.

På det tidspunkt havde Lene Bromark klaget til Ankenævnet for Forsikring og Forbrugerombudsmanden.

»Jeg har for nylig fået en afgørelse fra ankenævnet. Det afviser sagen, så nu er det op til Forbrugerombudsmanden« siger Lene Bromark

I afgørelsen står, at ankenævnet mener, der er behov for en domstolsafgørelse af, hvilke beslutninger en pensionskasse med tiltrædelse af overenskomstparterne kan træffe over kundernes opsparede midler. Og om det gør en forskel, om pensionen er under udbetaling eller ej.

Forbrugerombudsmand Henrik Øe fortæller, at han har fået godt 20 klager over Sampensions ophævelse af rentegarantierne.

»Det er ikke mange i forhold til, hvor mange der mistede deres garantier. Men sagen er vigtig, for det er utroligt mange mennesker, der er berørt,« siger Henrik Øe, der har rekvireret og fået en materiale om sagen fra Sampension og efter efterårsferien skal gennemgå sagen med kammeradvokaten.

I bedømmelsen indgår også den nye ph.d.-afhandling fra Lisbeth Faurdal fra CBS.

»Vi har et ganske omfangsrigt materiale at tage stilling til, hvor vi skal vurdere, om der er aftaleretlig hjemmel til at gøre, som Sampension gjorde, eller om det kræver samtykke af de oprindelige aftaleparter,« siger Henrik Øe.

Lene Bromark håber på det bedste. Hun er tidligere skolesekretær og har med eget udsagn ikke verdens største pensionsordning.

»Derfor betyder det faktisk noget for vores økonomi, om min opsparing bliver forrentet med de oprindeligt garanterede 4 pct., eller om jeg risikerer lavere beløb. Hvis jeg var yngre, var det måske anderledes, men i min alder har man ikke lyst til at påtage sig økonomiske risici,« siger Lene Bromark.

Læs også