Novo Nordisk er rykket fra feltet

Novo Nordisk har lagt afstand til de andre store i hovedfeltet - A.P. Møller - Mærsk, Danske Bank og TDC.

Novo Nordisk har dels som følge af egen styrke, dels på grund af andres svaghed, sat sig solidt i sadlen som Danmarks absolut mest værdifulde virksomhed.

Det er ikke blot en tilfældighed, men naturligvis har det finansielle markeders tidsånd begunstiget virksomheder, hvis værdiskabelse er mindre nært forbundet med de usikre konjunkturer, og især straffet de virksomheder, hvis forretning knytter sig til et porøst fundament for det finansielle system, verdenshandelen eller luftige forventninger til vindkraft, samlesmykker, biotek eller andre forretningsmodeller, hvor der er en tendens til at forveksle forhåbninger og forventninger.

Hvor A.P. Møller - Mærsk, Danske Bank og TDC for år tilbage hver især var lige eller overlegne i forhold til Novo Nordisk, har den danske medicinalvirksomhed nu lagt afstand til feltet. Så meget, at hvis man tager markedsværdien af Novo Nordisk og søstervirksomheden Novozymes, skal vi regne værdierne af A. P. Møller - Mærsk, Danske Bank, Carlsberg, TDC og Coloplast sammen for lige at komme forbi. Hvis vi ser bort fra Nordea Bank, som rettelig er et svensk børsnoteret selskab med binotering i Danmark, er markedsværdien af Novo Nordisk på godt 315 mia. kr. noget mere end dobbelt så stor som den første i hovedfeltet, A. P. Møller - Mærsk, med godt 140 mia. kr.

En lang historie


Som de fleste af de store danske virksomheder med varige værdier, kan Novo Nordisk føre sin historie langt tilbage. Interessant er det også, at noget af årsagen til, at Danmark kan markere sig som verdens førende inden for et så vigtigt et felt som diabetesbehandling, måske kan tilskrives, at der de første ca. 65 år var skarp konkurrence mellem det tidligere Nordisk Gentofte, oprindeligt etableret i 1923 som Nordisk Insulinlaboratorium, og Novo, oprindeligt etableret i 1925 som Novo Terapeutisk Laboratorium.

Mange kender historien om den danske Nobelpris-modtager August Krogh og hans hustru Marie Krogh, som begge var forskere, og hvor sidstnævnte havde type-2 diabetes. De fik på en rejse til USA kontakt til to canadiske forskere, Frederick Banting og Charles Best, som behandlede diabetespatienter med insulinekstrakt udvundet af oksebugspytkirtler, og de fik licens til at producere insulin i Danmark. Denne produktion satte de i gang sammen med lægen Hans Christian Hagedorn med støtte fra apoteker August Kongsted.

Maskinerne til insulinproduktionen blev bygget af maskinmester Harald Pedersen, og til at analysere de kemiske processer blev hans bror, Thorvald Pedersen, ansat.

Imidlertid var kemien mellem Hagedorn og Thorvald Pedersen ikke god, og da sidstnævnte blev fyret i 1924, fulgte hans bror, Harald, efter i sympati, og de stiftede Novo.

Måske var den naturlige konkurrence, som herved blev etableret mellem Novo og Nordisk, en afgørende faktor i, at begge blev så stærke, og i 1989 blev virksomhederne gennem de fonde, som ejede dem slået sammen til Novo Nordisk, som i dag er verdens førende på sit felt.

Store konkurrenter


I en stadig mere konkurrencepræget verden er kritisk masse også vigtig, og konkurrenterne inden for diabetesbehandling er store, globale medicinalvirksomheder, som imidlertid har et langt bredere fokus end Novo Nordisk.

Med den bredeste palette af midler til diabetesbehandling og meget effektive og sikre doseringssystemer via den såkaldte Novopen er det de senere år lykkedes Novo Nordisk at opnå en førende position også på nogle af konkurrenternes hjemmemarked.

Kamp om kopier


Hvor det tidligere med den humane insulin mest var et spørgsmål om at have en effektiv produktion og god teknologi omkring selve injektion og dosering, kæmpes kampen i dag i høj grad også på udviklingen af moderne insulin-analoger. Dermed må man som investor ligesom for andre medicinal-virksomheder på godt og ondt forholde sig til patent-udløb og vurdering af nye potentielle midler i pipeline.

Men Novo Nordisk har stadig holdt sig skarp, og er med de nye produktkandidater Degludec og DegludecPlus godt forberedt og positioneret, når de eksisterende topprodukter inden for diabetesbehandling går af patent.

Læs også