Op og ned for aktive forvaltere i 2011

De seneste måneder har budt på rigelig med udfordringer for aktive forvaltere, men der er lyspunkter i mængden - og det modsatte.

De fleste husker nok endnu 2008 som et ualmindeligt kedeligt år på finansmarkederne, og det gælder uden tvivl især dem, som navigerede rundt på alverdens aktiemarkeder.

Efter at finanskrisen rasede ud, gik det sidenhen bedre, og oven på tab i omegnen af 40 pct. tilbage i 2008 steg aktiemarkederne først 30 pct. året efter og dernæst 20 pct. i 2010.

Med andre ord, ville de fleste investorer ved indgangen til 2011 stadig ligge med et lille minus, men dog med udsigt til at tabene fra 2008 var godt på vej til at blive genvundet.

Med solide kursstigninger i erindringen havde de fleste nok lagt finanskrisen bag sig, men så dukkede gældskrise i Sydeuropa og fornyet usikkerhed om den globale økonomis tilstand op på radaren og skabte turbulens på de globale aktiemarkeder. Selvom mange nok synes, at de seneste måneder har været hård kost for opsparingen, er kurstabene i år stadig langt fra niveauerne tilbage i 2008. Efter de seneste dages kursstigninger ligger det samlede tab i år for globale aktier i omegnen af 10 pct.

Vender vi blikket mod de danske aktiefonde, er der imidlertid stor spredning på, hvordan de er kommet igennem året. Af knap 240 hjemlige aktiefonde er det typiske tab i år på 14 pct., mens en fjerdedel af aktiefondene har tabt mere end 21 pct., og den bedste fjerdedel har tabt mindre end 10 pct.

Variationerne skal til dels findes blandt de respektive investeringsstrategier. Fokus på danske aktier har typisk givet et tab på 23 pct., mens globale valuefonde har klaret sig noget bedre med et mere behersket tab på 4 pct. Sektorfonde med fokus på enten sundhed- eller teknologiaktier er også nogle af dem, som har vist sig mest modstandsdygtige mod kursfald i år.

Kun ganske få fonde kan altså indtil videre prale med positive afkast i år, mens de største tab ligger på den kedelige side af minus 30 pct. Men selvom negative afkast i år nærmest er synonym med aktier, er der ganske store forskelle på, hvordan de danske fonde er sluppet igennem årets tre første kvartaler.

Stor variation


Hovedparten af de danske fonde er nemlig aktivt forvaltede. Ambitionen er at slå deres benchmark og give investorerne muligheden for et bedre afkast, end hvis de blot havde fulgt en passiv strategi. Det bedre afkast skal skabes ved at overvægte aktier, som fondsforvalteren tror vil klare sig bedre end indekset. Samtidig undervægtes aktier, der forventes at give et dårligere afkast end indekset.

Ikke overraskende er der stor variation i, hvordan fondsforvalterne er kommet igennem de turbulente måneder. Nogle af dem, der har klaret skærene på fin vis i forhold til deres respektive indeks, er bl.a. de to fonde Nye Markeder og Nye Markeder Small Cap fra Danske Invest med fokus på udviklingslandene. Fondene har tabt henholdsvis 12 og 18 pct. i afkast i år, men havde man fulgt en passiv strategi, ville tabet i begges tilfælde være omkring 8 pct.-point større. En anden fond med pæne relative afkast i år er valuefonden Nordea Invest Global Value. Mens dens indeks er nede med 10 pct. i år, har Global Value fra Nordea indtil videre blot tabt 2 pct.

Af fonde med fokus på hjemlige aktier er det SEBinvest Danske Aktier, som er kommet relativt set godt igennem markedsuroen. Selvom den har tabt 19 pct. i år, er det stadig et solidt afkast - både i forhold til indeks og de øvrige fonde med samme investeringsfokus.

Langt sejt træk


I den modsatte ende af tabellen finder vi også en række fonde, som i den grad har haft svært ved at følge trop med deres respektive indeks. En har dog klaret sig betydeligt dårligere end de øvrige. Det er Investin Amber Energy Alpha, som pt. halter 23,9 pct.-point efter dens eget indeks i år. Fonden har siden etableringen ultimo 2007 haft et noget besynderligt forløb. Fonden benytter sig af resultatafhængig aflønning, og til trods for at fonden har underperformet sit eget indeks med hele 43 pct.-point siden primo 2008, er fonden blandt landets absolut dyreste fonde. Omkostningsprocenten har over de seneste tre fulde kalenderår ikke været lavere end 2,06 pct. til trods for, at den samlede underperformance i denne periode er 30 pct.-point relativ til fondens eget indeks. Den gennemsnitlige omkostningsprocent i perioden er 3,9 pct.

Udover fonden fra Investin har Nordea Invest Global Vækst og Alfred Berg Rusland også haft et svært år så langt. En af de største hjemlige aktiefonde - opgjort på formue - er også at finde i den kedelige ende. Det er Sparinvest Value Aktier, som har tabt i omegnen af 17 pct. i år, svarende til godt 8 pct.-point dårligere end dens indeks.

For hele feltet er status, at knap 40 pct. af de hjemlige aktiefonde har slået deres indeks i år. Det er en lavere andel i forhold til f.eks. tre og fem års horisont. Hvordan fondene klarer sig i årets sidste måneder, må vi vente og se. Der er ingen tvivl om, at hvilken vej pilen peger på aktiemarkederne, vil have betydning for, hvilke fonde der vil stå bedst, når året er omme. Nogle har deres styrker i stigende markeder, mens andre klarer sig godt, når pessimismen har overtaget. Andre har det til gengæld mere end svært, uanset om kurserne går op eller ned.

Læs også