Vejen mod det effektive sundhedssystem

Spild af tid og spild af ressourcer er gået hånd i hånd med det danske sundhedssystem i de senere år. Det kræver et omfattende ledelsesfokus på arbejdsgangene, hvis de forestående omlægninger af patientsystemer med mere skal munde ud i reelle forbedringer af produktiviteten i sundhedssektoren.

De danske politikere og regeringer har haft stor fokus på at forbedre forholdene for de danske borgere i sundhedssystemet, og det har da også ændret sig til det bedre. Men de har ikke formået at gennemføre løsninger, som løser de strukturelle problemer i sundhedsvæsenet.

Systemets mange aktører, interesser og høje faglighed har mest været fokuseret på egen sektor og faglighed og mindre på løsninger, som går på tværs af sektorer og aktører. Men det er netop den type løsninger, som for alvor kunne forbedre og revolutionere systemet og skabe et ægte barriereløst sundhedssystem...

Læs også