Favørrenten gik op i røg

Da kunderne flyttede en del af deres opsparing, inddrog Østjydsk Bank deres særlig gode rente uden at fortælle dem det.

Banken kan ikke bare inddrage kundens merrente, når den er givet uden betingelser. Derfor skal Østjydsk Bank nu efterbetale to kunder.

De to, der er gift med hinanden, havde henholdsvis godt 2 mio. kr. og knap en halv mio. kr. stående på indlånskonti, konto 1 og konto 2.

De fik derfor af banken gennem flere år en særligt høj rente på de konti. Seneste gang, de fik favørrenten tilbudt, var i marts 2010, hvor den var på 1,75 pct.

I juni og september 2010 flyttede den ene af kunderne to gange 750.000 kr. fra sin konto, som derved kom ned på en saldo på lige under en halv mio. kr.

Pengene blev flyttet for ikke at have flere penge stående i et pengeinstitut, end der var dækning for i Indskydergarantifonden.

Kunde og bank var ikke i diskussion i den anledning. Men ved rentetilskrivningen i december, var renten på konto 1 blot 1.916,91 kr. Mens konto 2 blev forrentet med 3.541 kr. eller 0,75 pct.

Familien klagede til banken og bad om den lovede rente. Men det blev afvist af banken, der dog tilbød en fremadrettet variabel rente på 0,75 pct.

»Du kan jo ikke flytte dit indlån til andre pengeinstitutter og forvente at få specialpriser på resterne. Derfor har renten aldrig været rettet til de 1,75 pct., idet du ændrede forudsætningerne for vores aftale,« skrev Østjydsk Bank til kunde 1.

Herefter tilbød banken en fremadrettet rente på 1 pct.

Ægteparret klagede først til banken og derpå til Pengeinstitutankenævnet og forklarede, at det altid automatisk havde fået den rente, banken havde tilbudt, og at den altid havde været på mindst CIBOR-renten minus 0,5 pct.point.

Banken forklarede, at kunderne ikke havde accepteret rentetilbuddet og senere havde flyttet en del af opsparingen. Derfor mente banken ikke, at tilbuddet om merrente var accepteret. Desuden mente banken ikke, at kunderne kunne vente, at tidligere fremsatte tilbud gjaldt, når de flyttede så mange penge.

Men tilbuddet var uden forbehold eller betingelser om eksempelvis beløbets størrelse eller krav om bindingsperiode.

Derfor har et enigt Pengeinstitutankenævn bestemt, at ægteparret skal have efterbetalt indlånsrente op til de 1,75 pct., fra tilbuddet om den højere rente blev fremsat i marts 2010 til den 24. februar 2011.

Læs også