Storbank har ikke styr på de sorte penge

Finanstilsynet har undersøgt Arbejdernes Landsbanks evner til at overholde hvidvask-lovgivningen. Det slap banken ikke godt fra.

Arbejdernes Landsbank har slet ikke godt nok styr på kundernes penge. I dag skal banken kunne dokumentere, hvem kunderne er og fange eventuelle tvivlsomme transaktioner. Og det har arbejderbanken med hovedsæde ved Hovedbanegården i København slet ikke godt nok styr på.

Finanstilsynet har undersøgt banken og giver den en lang række af påbud, idet banken vurderes at have en betydelig risiko for at blive misbrugt til hvidvask og finansiering af terrorisme. Det er især et punkt, som falder i øjnene. Risikoen er særlig stor, idet banken slet ikke har styr på kundernes pengeoverførsler.

»Finanstilsynet anser i særlig grad bankens manglende overvågning af kundetransaktioner for alvorlig. Dette skal ses i sammenhæng med, at banken efter Finanstilsynets vurdering ikke indhenter tilstrækkelige oplysninger om kundens formål med forretningsforbindelsen og tilsigtet omfang heraf, ikke kontrollerer om bankens kunder bosiddende i udlandet, kan være politisk udsatte personer og ikke foretager en konkret risikovurdering af kunderne,« skriver Finanstilsynet.

Men også de interne regler, undervisning af medarbejdere og indhentelse af oplysninger om formålet med forretningsforbindelser og omfanget af dem heraf finder Finanstilsynet problematisk.

Papirarbejde venter

..

Læs også