Så er det slut med en skattefri sundhedsforsikring

Folketinget har vedtaget, at det ikke længere skal være muligt at få skattefrihed for arbejdsgiverbetalt behandling og forsikring, der dækker behandlinger. Dog er ydelser som f.eks. sundhedstjek eller vaccinationer fortsat skattefri, hvis det foregår på arbejdspladsen.

! Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden for arbejdsgiverbetalt lægefagligt begrundet behandling af en medarbejder ved sygdom eller ulykke m.v. Ophævelsen omfatter også tilsvarende sygdomsforebyggende behandling og præmien for forsikringer, der dækker de pågældende behandlinger.

Adgangen til at yde medarbejderen et helt eller delvist rentefrit lån skattefrit til dækning af sundhedsudgifterne ophæves også.

Endelig er fradragsretten for selvstændig erhvervsdrivende for egne og for en medhjælpende ægtefælles sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. blevet ophævet.

Derimod bevares skattefriheden for arbejdsgiverbetalt misbrugsbehandling - og fradragsretten for de selvstændige erhvervsdrivendes udgifter til egne og ægtefællers misbrugsbehandling - vedrørende medicin, alkohol eller andre rusmidler eller rygeafvænning.

Loven indebærer, at arbejdsgiverens betaling af en medarbejders private sundhedsbehandlinger m.v. eller præmie på sundhedsforsikring til dækning heraf fremover vil være skattepligtig indkomst for medarbejderen. Det gælder både, når betalingen sker som led i en generel ordning, og når arbejdsgiveren betaler for enkelte medarbejderes behandling.

For så vidt angår sundhedsforsikringer, bliver en medarbejder skattepligtig af den præmie, som arbejdsgiveren betaler, men ikke af de behandlinger m.v., som forsikringsselskabet efterfølgende afholder udgiften til. Medarbejderen skal beskattes af værdien af den arbejdsgiverbetalte forsikringspræmie på det tidspunkt, hvor arbejdsgiveren har afholdt udgiften, og der således er erhvervet ret til forsikringsydelsen.

Virksomhedernes fradragsret bliver ikke påvirket af forslaget. Der vil i samme omfang som hidtil være fradrag for sundhedsydelser vedrørende medarbejdere som driftsomkostninger.

Arbejdsgiverens betaling af udgifter til forebyggelse eller behandling af arbejdsrelaterede skade eller sygdomme hos medarbejderne er fortsat skattefrie. Dette gælder både fysiske og psykiske arbejdsskader. Det kan f.eks. være behandling af en rygskade, som en medarbejder har pådraget sig ved et tungt løft på arbejdet, eller psykologbehandling af en medarbejder efter et røveri.

Arbejdsgiverbetalt massage og akupunktur er også eksempler på behandlinger, der vil være skattefrie for medarbejderen, når de gives til forebyggelse eller behandling af arbejdsskader. Hvis der er tale om en arbejdsrelateret skade, vil der også være skattefrihed, hvis en medarbejder bliver sygemeldt med stress, og arbejdsgiveren ønsker at betale f.eks. for en psykolog.

Personaleplejefritagelsen

..

Læs også