Rokader

Tidligere forsvarschef, admiral Tim Sloth Jørgensen (billedet) er tiltrådt en stilling som senior advisor i Terma, hvor han skal beskæftige sig med internationale opgaver og markeder.

Peter Jensen Jørgensen har overtaget Flemming Quists post i bestyrelsen for ISS World Services A/S.

Carl Bjørn Christer Carlen er fratrådt som direktør for Vinhuset Norden S.M.B.A., hvorefter Henrik Klimek er tiltrådt.

Samir Abboud har overtaget Jens Christian Rises post i direktionen for Maersk Drilling International A/S.

Hans Maasbøl er i bestyrelsen for Pilgrim Retail Danmark A/S udskiftet med Henrik Rud Adamsen.

Peter Schäfer og Lars Skanvig Bramhelft er fratrådt som bestyrelsesmedlemmer for Seal Invest A/S til fordel for Christian Correll og Svend Aage Dreist Hansen. Jytte Correll er samtidig indtrådt som adm. direktør.

Mats Stefan Borgström er fratrådt som bestyrelsesformand for Onrox ApS til fordel for Ulf Mikael Jönsson.

Niels Olsen er indtrådt som næstformand i bestyrelsen for Max Bank Af 2011 A/S.

Jacob Kjær har overtaget Klaus Pedersens formandspost i bestyrelsen for DSB Rejsekort A/S. Morten Østergaard er samtidig fratrådt som adm. direktør, hvorefter Dorthe Mølgaard Caspersen er tiltrådt.

James Alexander Neil Cockeram, Gilles Marie Kilian Hennessy og Laurent Morel er alle udtrådt af bestyrelsen for Moët Hennessy Danmark A/S. Francois-Xavier Pierre Desplancke og Guillaume Marie Marurice Penot er herefter indtrådt.

Bo Christian Alberg er fratrådt som direktør for Alm. Brand Leasing A/S, hvorefter Thomas Lindgren Mortensen er tiltrådt.

Claus Søgaard-Christensen er fratrådt som bestyrelsesmedlem for Evergreen 2000 A/S til fordel for Sussi Nanette Kirkegaard Mouritsen.

Steen Pinnerup (billedet) er tiltrådt som finansdirektør hos Grontmij i Danmark med reference til administrerende direktør Søren Larsen.

Grindrod Trading (Asia) har stiftet Cockett Marine Oil Scandinavia ApS med en ledelse bestående af Karl Beeson, Joe Scarboro og Nils Flemming Rasmussen.

Peter Steen Christensen er udtrådt af bestyrelsen for European Property Management A/S.

Patrik Joel Berggren er i bestyrelsen for Maersk Agency Denmark A/S udskiftet med Christian Juul-Nyholm.

Leo Svendsen er udtrådt af bestyrelsen for BEC Pension A/S til fordel for Michael Suadicani.

Jørn Unneberg er fratrådt som bestyrelsesmedlem for Idun (DK) A/S til fordel for Pål Eikeland.

Lomax Holding ApS har stiftet Vagner China Holding ApS med en direktion bestående af Ib Fløe Bundgaard, Frederik Hedegård Knudsen og Ole Vagner.

Jan Anders Ekman er udtrådt af bestyrelsen for KPMG Grønland Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab til fordel for Carsten Brendstrup.

Ingeniørernes a-kasse, IAK, har ansat Elisabeth Hvas (billedet) som ny direktør. Hun kommer fra en stilling som vicedirektør i Statens Administration under Finansministeriet.

Kenneth Marmetschke er fratrådt som direktør for BMI ApS, hvorefter Marie Francoise Bendixen er tiltrådt.

Ole Munch Nielsen er udtrådt af bestyrelsen for KVM International A/S til fordel for Lars Blavnsfeldt.

Claus Abildstrøm er i bestyrelsen for Cimbric A/S udskiftet med Toby Oliver James Baxendale.

Claus Jørgensen har overtaget Bent Fridell Holmberg Frandsens post som direktions- og bestyrelsesmedlem for FC Entreprenørteam ApS. Paul Enevold Jørgensen er samtidig udtrådt af bestyrelsen.

Tommy Robert Nielsen er udtrådt af bestyrelsen for Amadeus A/S til fordel for Jonna Nielsen.

Gert Kristiansen er udtrådt som bestyrelsesmedlem for Gaming Finans ApS til fordel for Nils Østbirk.

Hans-Günther Klenk og Susan Calabrese Miller er begge udtrådt af bestyrelsen for Avery Dennison Nordic ApS, hvorefter Huibert Nicolaas van Gijn, Michael Collins og Ignacio José Walker er indtrådt.

Finn Strandholdt er fratrådt som direktør for System-Concept ApS, hvorefter Thomas Johansen er tiltrådt.

Finn Simonsen er udtrådt af bestyrelsen for Arla Foods Ingredients Energy A/S. Jesper Nielsen er herefter indtrådt.

Rune Fjeldstad er fratrådt som bestyrelsesformand for E-Boks A/S til fordel for Knud Børge Pedersen. Jesper Bramming er samtidig indtrådt i bestyrelsen.

Lena Wenehult har overtaget Charsten Christensens post som adm. direktør for Skandia Livsforsikring A/S.

Christian Correll er i bestyrelsen for Seal Twenty One A ApS udskiftet med Jytte Correll...

Læs også