UniCredit i uvejr

Krise: Italiens største bank er i stormvejr på grund af en emission.

Italiens største bank, UniCredit SpA, er havnet i et veritabelt stormvejr i forsøget på at styrke bankens kapitalgrundlag.

Mandag måtte bankens aktier suspenderes på børsen i Milano efter store kursfald.

UniCredit er blandt de systemisk vigtige banker i EU, der senest med udgangen af juni skal have styrket sit kapitalgrundlag, så banken bliver mere modstandsdygtig over for tab, herunder ikke mindst tab på beholdningerne af græske, irske, italienske, portugisiske og spanske statsobligationer.

Skiftende kurs


I november meddelte den italienske storbank, at den vil udstede for 7,5 mia. euro nye aktier til én kurs, og i den forgangne uge blev aktierne udbudt til en kurs, der ligger 43 pct. under børskursen tirsdag den 3. januar. Eksisterende aktionærer får fortegningsret til at købe to nye aktier til 1,943 euro stykket for hver aktie, som de ejer i dag.

Da emissionen blev meddelt i november, kostede en aktie i UniCredit 5,20 euro. Ved årsskiftet var kursen faldet til 4,51 euro, og i går nåede prisen ned i 2,30 euro.

Dermed er kursen dykket med 77,18 pct. inden for de seneste 12 måneder og bankens markedsværdi reduceret til 7,69 mia. euro, hvilket er under en femtedel af, hvad bankens aktiver vurderes at være værd i tilfælde af en konkurs.

Der eksisterer et forbud mod short-selling af aktier i UniCredit, og mandag iværksatte det italienske børstilsyn en undersøgelse af, om forbuddet er blevet overtrådt.

Kapitalforhøjelsen er en direkte konsekvens af den seneste hjælpepakke til Grækenland, hvor banker og institutionelle investorer bliver bedt om ”frivilligt” at acceptere nedskrivninger på deres nominelle tilgodehavender på 50 pct.

Kapitalgrundlag styrkes


I forlængelse heraf blev de største og systemisk vigtige banker pålagt inden udgangen af juni i år at styrke deres kapitalgrundlag med til sammen 106 mia. euro.

Dette beløb er siden af den nye tilsynsførende myndighed European Banking Authority (EBA) blevet hævet til 114,7 mia. euro.

Senest fredag den 20. januar skal de involverede banker have meddelt deres respektive finanstilsyn, hvordan de vil rejse den krævede kapital.

Hvis de ikke er i stand til at gøre det via markederne, skal de i stedet forsøge at gøre det gennem statslige kapitalindskud, og hvis det ikke lykkes da ultimativt gennem EU's redningsfond, den Europæiske Finansielle Stabilitets Facilitet (EFSF).

UniCredit skal styrke sit kapitalgrundlag med 7,974 mia. euro, hvilket blandt de systemisk vigtige banker i EU kun bliver overgået af spanske Banco Santander, der skal hente hele 15,302 mia. euro.

UniCredit, der har 10.220 filialer i 22 lande, kom ud af 3. kvartal af regnskabsåret 2011 med massive tab på 10,6 mia. euro og bebudede, at den i konsekvens heraf frem til 2015 vil nedlægge 5.200 stillinger i Italien.

Det katastrofale kvartalsregnskab rummede bl.a. store nedskrivninger på bankens beholdning af græske statsobligationer, ligesom de samlede aktiviteter i Ukraine og Kasakhstan blev nedskrevet til nul.

Af samme grund er der betydelig nervøsitet blandt investorerne for, hvordan resultatet af hele regnskabsåret 2011 vil blive, idet UniCredit forventes at måtte tage yderligere nedskrivninger på beholdningerne af statsobligationer. Alene beholdningen af italienske statsobligationer beløb sig ved udgangen af 3. kvartal 2011 til nominelt 39 mia. euro.

Reaktionen kom prompte


I går blev der åbnet for salg af fortegningsrettigheder på børsen i Milano, og det skabte så stor negativ aktivitet i UniCredit-aktien, at handlen i en periode måtte suspenderes. Handlen med fortegningsrettigheder fortsætter frem til fredag den 20. januar, mens emissionen slutter fredag den 27. januar.

Andre europæiske storbanker på EBA's liste har været ude i aktieemissioner og måttet tilbyde aktionærerne rabatter for at få rejst den nødvendige kapital.

Tyske Commerzbank måtte tilbyde en rabat på 30 pct., da den i fjor solgte nye aktier for nominelt 5,3 mia. euro, mens HSBC Holdings måtte acceptere en rabat på 39 pct., da den i 2009 hentede 17,7 mia. dollars.

Læs også