Pensiondanmark styrede uden om aktiefaldet

Direktør i Pensiondanmark Torben Möger Pedersen er tilfreds med årets afkast på 10,6 mia. kr.

Mens aktiemarkederne har været præget af store fald i 2011, har Pensiondanmark undgået de værste fald ved i stedet at satse på alternative investeringer. Det mundede ud i et afkast på 10,6 mia. kr., der skal fordeles mellem de 600.000 medlemmer.

»Vi synes, det er meget tilfredsstillende i lyset af de vanskelige markeder i 2011. Jeg er sikker på, at også medlemmerne værdsætter, at de får mellem 8 og knap 12 pct. i afkast. Over fem år har vi kunnet give medlemmerne en forrentning efter skat på 45 pct., som vi synes, er et meget stærkt resultat,« siger adm. direktør Torben Möger Pedersen til FinansWatch.

Pensionskassenhar i stedet satset på såkaldte stabile aktier, der er konjunkturresistente virksomheder. Og så er satningen på ejendomme og andre ikkebørsnoterede aktiver øget.

»Vi har siden 2008 aktivt øget vores allokering til alternative investeringer. I januar sidste år overtog vi den gamle tv-by i Søborg, og lige før jul overtog vi sammen med ATP FN-byen på marmormolen, som er vores hidtil største ejendominvestering. Vi har tre boligbyggerier i gang i Vejle, Århus og Ørestaden,« siger Torben Möger Pedersen.

Pensiondanmark har også satset mere på vindmøller. Sammen med PKA købte Pensiondanmark halvdelen af Anholt Havmøllepark, der er under opførsel. 2011 bød også på et nyt samarbejde om eksportkreditter med Eksportkreditfonden, hvor det første projekt blev præsenteret i oktober.

»Der er flere projekter på vej, som jeg ikke kan afsløre endnu, før de er endeligt på plads. Vi har stillet en samlet låneramme på 10 mia. kr. til rådighed, og vi forventer, at den vil blive fuldt udnyttet inden for et par år,» siger direktøren.

Læs også