Egmont sætter sig på norsk TV 2

Egmont har for 2 mia. kr. overtaget kontrollen med TV 2 Norge, som i forvejen er en guldrandet forretning for Danmarks største medievirksomhed.

Det er ikke kun på fodboldbanen, at Danmark for tiden har styr på Norge. Nu gælder det også på mediefronten, hvor Danmarks største medievirksomhed, Egmont, nu og ikke just til den norske erhvervsministers glæde overtager hele ejerskabet af TV 2 Norge.

Egmont, som indtil nu har ejet TV 2 sammen med A-pressen, har udnyttet sin forkøbsret og købt den anden halvdel af selskabet for 2,1 mia. norske kr. (2 mia. kr.) af sin hidtidige medejer.

Egmonts finansdirektør og TV 2 Norges bestyrelsesformand, Hans Carstensen, siger, at overtagelsen af den resterende del af aktieposten er et naturligt skridt, da Egmont har været med fra begyndelsen i 1992 og løbende har øget sin ejerandel. Men det er ikke sikkert, at Egmont forbliver eneejer ret længe. Til gengæld slår han fast, at det bliver på den danske koncerns præmisser.

»Vi taler selvfølgelig løbende med TV 2-ledelsen om at se på oplagte samarbejdsmuligheder med andre aktører, men vi kommer helt sikkert ikke til at sælge ud, så vi ikke længere har aktiemajoriteten,« siger finansdirektøren.

Medieanalytiker Henrik Schultz fra Argo Securities kalder prisen for en ordentlig bid, men alligevel fair.

Han mener, at overtagelsen er den foreløbige kulmination på den udvikling, som A-pressen selv satte i gang ved for nylig at købe Edda Media af Mecom for 1,7 mia. kr.

Men udviklingen er ikke nødvendigvis slut, da det vil være oplagt for Egmont at finde en ny partner. Særligt én springer i øjnene til at tage kampen op med MTG- og SBS-koncernerne.

Bonnier som halvpart


»Man kan sagtens forestille sig Bonnier som en ny mulig halvpart. I disse år er de store nordiske tv-stationer nødt til at finde ud af, hvad de skal. Der er det svært at komme uden om Bonnier, som ejer TV4 i Sverige og MTV/TV3 i Finland,« siger medieanalytikeren, som peger på, at de store tv-partnerskaber bliver mere og mere nødvendige i en tid, da det kræver flere og flere finansielle kræfter at kunne investere i dyrt indhold til især produktioner og sportsrettigheder.

Hans Carstensen mener, at satsningen på TV 2 Norge er oplagt og i klar forlængelse af den førte strategi, som Egmont har lagt sig fast på.

»Det er naturligt, da vi ville have mere tv og levende billeder, og vi ser gode vækstudsigter. TV 2 Norge er desuden i sig selv en utroligt stærk virksomhed. For Egmont betyder det, at tv betyder mere i den samlede forretning, men for TV 2 Norge vil det være uforandret, da målene og strategien vil være den samme.«

Den norske erhvervsminister, Trond Giske, har dog ikke været udelt begejstret for A-pressens salg, da han mener, at det er det norske arvesølv, som nu kommer på udenlandske hænder. Han er måske ikke så bekymret for Egmont, men mere hvis danskerne en dag beslutter at sælge det videre. Hans Carstensen steder dog både ministerens og andre nordmænds mulige bekymringer til hvile: Egmont er i TV 2 med det lange sigte.

Læs også