Nu rammes pengepungen

Husholdningerne rammes de næste år af afgiftsstigninger og den beskedne reallønsfremgang, viser beregninger fra Danske Bank.

Mange danske husholdninger kunne sidste år se rådighedsbeløbet styrtdykke. I år bliver det kun en smule bedre, men allerede næste år bliver det værre igen, mener Danske Bank.

Ud over den nye regerings friske afgiftsstigninger på f.eks. slik og tobak er regningen for den tidligere regerings krisepakker i 2009 og 2010 for alvor begyndt at kunne mærkes ude i de danske hjem. Samtidig spås overenskomstforhandlingerne at ende med meget beskedne lønstigninger, som kun lige akkurat vil snige sig over inflationen de næste år.

»Den typiske familie kan nu virkelig mærke krisen,« siger Las Olsen, privatøkonom i Danske Bank.

Rådighedsbeløbet stiger i år således med beskedne 1 pct. for Danske Banks modelfamilie bestående af to voksne i slutningen af 30'erne, to børn på tre år og seks år, et parcelhus belånt med rentetilpasningslån, en lånefinansieret bil og en månedlig husstandsindkomst før skat på næsten 67.000 kr.

Det er dog lidt bedre end faldet på 2,4 pct., som familien oplevede sidste år, bl.a. fordi priserne på benzin røg i vejret. Næste år ventes rådighedsbeløbet at skrumpe med 1,2 pct., viser beregningerne.

Tilliden dykkede


Den strammere privatøkonomi kan være med til at forklare dykket i forbrugertillid i slutningen af sidste år, mener Las Olsen.

Således er husholdningernes forventninger til udviklingen i deres egen økonomi nu de laveste, der er målt i mere end 20 år.

Fremgangen i rådighedsbeløbet i år kommer endda fortrinsvist ved, at de to voksne melder sig ud af efterlønsordningen. Det sparer familien en månedlig indbetaling på 616 kr. efter skat.

Så man bort fra tabet af friværdi og pensionsformue, stod den ellers på fede fremgange i rådighedsbeløbet hvert år i begyndelsen af krisen, i takt med at den tidligere regerings krisepakker gav store gaver i form af skattelettelser og tilskud, og renten styrtdykkede.

Rådighedsbeløbet steg med henholdsvis 9,7 pct. og 13 pct. i 2009 og 2010 for bankens modelfamilie.

»Dem, der har beholdt jobbet og er blevet boende, mærkede først for alvor effekten af det, der skete dengang, i 2011. Til gengæld ser det ud til, at krisen vil sætte sig spor i husholdningernes økonomi flere år endnu,« siger Las Olsen.

Læs også