Kreditskruen strammer til

Bankerne konstaterer stadigt flere tab på deres lån, og bl.a. derfor strammer de kravene for kredit. Udsigterne for 2012 er ikke opløftende.

Bankerne må i stadig større omfang opgive at få de penge hjem, som de har lånt ud til virksomheder, og de mindre virksomheder på det danske hjemmemarked har det værst.

Det er en af konklusionerne i den udlånsundersøgelse, som Nationalbanken gennemfører blandt bankerne og realkreditinstitutter hvert kvartal - senest i fjerde kvartal 2011.

Det er institutternes kreditchefer, de bliver spurgt, og det er nu andet kvartal i træk, at de konstaterer stigende tab og hensættelser - det er den mest dystre vurdering på det målepunkt siden 2008.

Det smitter af på deres forventninger til kreditpolitikken for de kommende tre måneder. Den er i negativt territorium, dvs. de venter en yderligere opstramning af kreditpolitikken.

Flere får afslag


»Vi vidste jo godt fra vores medlemsundersøgelser, at kreditpolitikken i bankerne nu er blevet strammet i to kvartaler i træk. Men jeg er ærgerlig over, at de venter at stramme yderligere i det kommende kvartal. Det, vi hører fra virksomhederne, er, at også fornuftige og kreditværdige projekter bliver afslået,« siger Kent Damsgaard, erhvervsøkonomisk chef i erhvervsorganisationen DI.

Det er ikke sådan, som verden ser ud i Finansrådet, bankernes organisation. Her er vurderingen, at det især er mindre danske virksomheder, der orienterer sig mod hjemmemarkedet og dermed bliver ramt af det kuldsejlede danske privatforbrug, der har svært ved at få kredit og også fylder relativt meget i bunken af tab og hensættelser.

»Vores fornemmelse er, at der ikke i så stor udstrækning bliver efterspurgt kredit til investeringer. De efterspørger snarere for en stor del kredit til at dække driften i virksomheder, der har problemer med deres likviditet,« siger Niels Storm Stenbæk, cheføkonom i Finansrådet.

Han medgiver dog, at også store virksomheder kommer til at mærke en stramning af kreditpolitikken - men det bliver snarere på prisen.

»Også større virksomheder vil opleve en stramning af kreditpolitikken, fordi bankerne selv har øgede finansieringsomkostninger, som de må sende videre til deres kunder. Men det er stadig muligt at låne til kreditværdige projekter,« siger Niels Storm Stenbæk.

De store holder igen


Uanset om det er den manglende adgang til kredit eller de voksende priser, er også de store danske virksomheder tilbageholdende med at investere penge i vækst.

Det var en klar konklusion i det eksportbarometer, som Rambøll for nylig laverede for Morgenavisen Jyllands-Posten.

Det skinner også igennem i Nationalbankens analyse, hvor efterspørgslen efter kredit er faldet.

Læs også