EU-dom sænker danske særregler

EU-Domstolen indskrænker nu de danske politikeres mulighed for at indføre nationale særregler. Danmark skal følge de normer, der gælder i resten af EU-landene.

En ny afgørelse fra EU-Domstolen kan medføre, at det i fremtiden bliver langt vanskeligere for Danmark at indføre nationale særregler for områder som transport, landbrug, byggematerialer og produktstandarder.

Dommen blev afsagt umiddelbart før jul i sagen Danske Svineproducenter mod Justitsministeriet. Den konkrete sag vedrører tre forskellige danske særregler for dyretransporter. EU-Domstolen afgør, at to af disse regler er ulovlige, og domstolen benytter lejligheden til at understrege et princip, som kan vise sig at få vidtgående betydning for en række andre områder, hvor Danmark har indført særregler.

Reglerne for dyretransporter er reguleret af en EU-forordning (1/2005), og i dommen fastslås det, at Danmark skal tage hensyn til »de normer, som almindeligvis anvendes i forbindelse med overholdelse af forordning nr. 1/2005 i de øvrige medlemsstater«.

Skud for boven


..

Læs også