Lav rente sikrer mod frit fald i boligpriserne

Realkreditselskaberne venter, at boligpriserne vil begynde at stabilisere sig i 2012. Men usikkerheden er stor, og meget afhænger af, at udenlandske investorer i hobetal bliver ved med at betragte danske obligationer som sikker havn.

Usælgelige boliger og faldende huspriser gjorde 2011 til et trist år for boligsælgerne.

Kun det kraftige rentefald hen over efteråret giver bedre forventninger til 2012.

Forsvinder Danmarks rolle som sikker havn for alverdens investorer, kan det koste prisfald på 10 pct. eller mere på de i forvejen udhulede boligformuer.

»Vi venter, at presset aftager lidt på huspriserne, så de begynder at stabilisere sig i 2012. Og det er i allerhøjeste grad hjulpet på vej af de lave renter,« siger senioranalytiker Jens Lieutenant Pedersen, Nykredit.

Nykredit venter, at prisfaldet gennem 2011 vil betyde, at de gennemsnitlige huspriser falder ca. 3,3 pct. i 2012.

Ikke fordi huspriserne reelt vil ligge lavere ved årets udgang end nu, men fordi gennemsnitsprisen ligger lavere end gennemsnitsprisen fra sidste år.

»Vi venter nærmest en flad prisudvikling i 2012, hvis renterne forbliver lave. Men jeg må tilføje, at usikkerheden er stor. Og risikoen for, at priserne kommer til at falde, er større, end for at de kommer til at stige. Huspristilliden er meget lav, og der er udsigt til stigende arbejdsløshed i 2012,« siger Jens Lieutenant Pedersen.

Internationale investorer har gennem det seneste år parkeret 80 mia. kr. i danske realkreditobligationer og forøget deres beholdning med knap en tredjedel.

Frygten er, at de penge trækkes ud igen.

I Nykredits negative scenarie, som koncernen siger ikke er usandsynligt, falder huspriserne 10 pct. i forbindelse med en forværring af den europæiske gældskrise, kraftigt stigende dansk ledighed og en gradvis normalisering af de danske renter.

Nykredit ser lidt sortere på 2012 end både de økonomiske vismænd, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Nationalbanken.

Det samme gør Realkredit Danmark, RD, hvor forventningen er et gennemsnitligt fald på 4-5 pct. i forhold til gennemsnitspriserne i 2011.

»Reelt venter vi, at priserne vil fortsætte med at falde i den første del af året, og så kommer stabiliteten sidst i 2012 takket være de historisk lave renter og takket være, at boligbyrden er nede på et relativt lavt niveau,« siger cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig.

Ifølge RD's boligmodel falder boligpriserne 8-10 pct., hvis renten stiger 1 pct.point.

»Så vi ville stå i en meget værre situation, hvis ikke det var for faldet i først den korte og de seneste måneder også i den lange rente,« siger Christian Hilligsøe Heinig.

Boligøkonom Lise Nytoft Bergmann, Nordea, peger på, at den lave rente sikrer nye boligejere, at de kan blive kreditgodkendt til et større lån, end de ellers ville kunne.

Samtidig kan pressede boligejere lettere blive i deres bolig i stedet for, at den havner på tvangsauktion.

»Vi venter i 2012 et nominelt prisfald på 1 pct. for landet som helhed med den lave rente som bolværk mod yderligere prisfald,« siger Lise Nytoft Bergmann.

I BRFkredit venter cheføkonom Ulrikke Ekelund, at usikkerheden om fremtiden vil betyde, at priserne ved udgangen af året ligger ned til 1 pct. lavere.

I de første tre kvartaler af 2011 faldt parcelhuspriserne på landsplan 9 pct.

Læs også