Elektrikere i oprør mod NRGi

El: NRGi vil i modsætning til andre elselskaber kun lade egne elektrikere etablere stikledninger.

El:Con Gruppens elektrikerforretninger trodser krisen og vokser nu igen.

Nye store kunder er erobret i løbet af de senere år, herunder AGF's hjemmebane, NRGi Park og Arena.

Regnskabet for 2011 vil for andet år i træk vise en pæn omsætningsfremgang og bringe niveauet op i underkanten af rekordåret 2008.

Men blandt østjyske elektrikere mumles der om unfair konkurrence. For mens NRGi's helejede datterselskab El:Con Gruppen konkurrerer frit med elektrikere over hele landet, fungerer det anderledes på NRGi's hjemmebane i et område med den befolkningsmæssige tyngde placeret fra Aarhus til Grenaa.

Ordrer for et trecifret millionbeløb er over de seneste år placeret af NRGi hos El:Con Gruppens elektrikere uden at andre har fået lov at byde på opgaverne.

Opgavetyper, hvoraf flere hos en række andre store danske elselskaber er ude i fri konkurrence.

I går kunne Morgenavisen Jyllands-Posten beskrive, hvordan NRGi havde reserveret en ordre på opsætning af 150.000 intelligente el-målere til et datterselskab i El:Con Gruppen.

Dermed blev privatejede Intego, som allerede har opsat 500.000 intelligente elmålere for de store elselskaber Sydenergi og Trefor, afskåret fra at byde.

Den store forskel mellem elselskabernes vilje til at udbyde opgaver i fri konkurrence mærker elektriker Torben Øre hver eneste arbejdsdag.

Med sit firma, Re-L Installation i Foldby uden for Aarhus, arbejder han til daglig på tværs af grænserne mellem de tre østjyske elselskaber Elro, Galten Elværk og NRGi.

Uretfærdigt


»I både Galten og Elros områder må jeg som elektriker gerne arbejde med og installere stikledninger. Det vil sige de ledningsforbindelser, der går fra kabelskabene og ud til de enkelte husstande. Og her taler vi altså om helt almindeligt elektrikerarbejde. Men hos NRGi er det arbejde forbeholdt deres egne elektrikere,« forklarer Torben Øre.

Begrænsningen går ud over Øres omsætning. Og han synes, at det er konkurrencemæssigt uretfærdigt, fordi NRGi med El:Con Gruppen er i færd med at opbygge en stor, næsten landsdækkende elinstallationsvirksomhed. Her konkurrerer NRGi direkte mod Øre og hans kolleger i en konstruktion, som ifølge elektrikeren giver mulighed for at bruge den beskyttede del af forretningen til at støtte den konkurrenceudsatte ekspansionsfront.

»Problemet bliver større, hvis NRGi fortsætter med at vokse. Senest har de købt Energi Horsens. For hver gang betyder det en begrænsning i vore muligheder i de områder, hvor NRGi overtager el-nettet,«forklarer Øre.

Det har elektrikerne oplevet i et område, der dækker det meste af Djursland. Tidligere hed elselskabet i området Arke. Men det blev fusioneret med Aarhus Kommunale Værker til NRGi. Og efter fusionen blev Aarhus Kommunale Værkers tradition med at forbeholde arbejdet med stikledninger til egne elektrikere udvidet til at dække hele området.

Intet problem


Adm. direktør Søren Sørensen fra NRGi kan ikke se det store konkurrencemæssige problem. Den nuværende situation hos NRGi skyldes, at elselskabet har ejerskab af elledningerne ikke alene til de mange kabelskabe ude i landskabet, men ud til næsten samtlige husstande i sit område.

»Det undrer mig lidt, at denne sag kommer frem nu. Det var jo en meget stor proces for fem til seks år siden, hvor elinstallatørernes brancheforening havde klaget over dette forhold til Energitilsynet og senere Energiklagenævnet. Men i begge instanser blev det fastslået, at vi har ret på grund af vores historik. Vores forsyningsnet går ikke kun som nogle andre steder til kabelskabet, men helt ind til kundens elmåler,« siger Søren Søndergaard.

Men elektriker Freddy Utzen fra EHV El & VVS i Aarhus føler, at han har god grund til at være vred.

»Dette er en helt bizar situation. Jeg har i forbindelse med en ret vanskelig el-etablering til Superbrugsen på Vesterbro Torv i Aarhus været ude for, at NRGi slet og ret meddelte, at de ikke ville etablere stikledningen. Så det måtte jeg som elektriker gøre. Det gør jeg gerne. Men det kan ikke være rigtigt, at NRGi for deres eget datterselskab kan vælge fra og til. Det giver jo en mulighed for at fravælge de ikke-profitable opgaver.«

For ifølge Utzen kan et sådant frit valg mellem at etablere eller ikke etablere en stikledning være lidt af en pengemaskine.

For når et datterselskab af El:Con Gruppen går ind for at lægge en stikledning, afregnes de efter en fast tarif, der udelukkende er differentieret efter strømstyrke og ledningslængde.

Men Søren Sørensen ser helt anderledes på den sag.

»Det er ikke bizart, hvis vi vælger, i hvilke situationer det kan være en fordel at gøre brug af andre. Det er et udtryk for effektivitet. Men igen, jeg kender ikke den konkrete situation. Essensen er, at vi i mange situationer bruger eksterne installatører, entreprenører og andre selskaber til forskellige opgaver, når vi vurderer, at de af forskellige grunde er bedre til at løse opgaverne, end vi selv er.«

Læs også