Sundheds-it i milliardklassen på vej

Sundheds-it kan spare milliarder. Gevinsterne bliver dog næppe høstet uden faglige omkostninger.

PEDERSEN TOBIAS N¯RGAARD

I det nye regeringsgrundlag barsler Helle Thorning-Schmidt & Co. med en storstilet indsats på selvbetjeningsløsninger, hvor der kan hentes besparelser på milliardvis af kroner. 
 
Men de helt store og sandsynligvis to-cifrede milliardbesparelser findes i it-effektiviseringer i det danske sundhedsvæsen, der i 2008 kostede 125 milliarder skattekroner, og som den nye regering også har i tankerne med sin "Et Danmark, der står sammen"-plan.
   
KMD-direktør Lars Monrad-Gylling holdt for nylig et oplæg på kommunernes Digitaliseringsmesse 11 i Odense Congress Center, hvor han fortalte, at på omsorgs- og kroniker-området er der omkring 5 til 10 milliarder kroner at hente på blandt andet telemedicin, video-konsultationer og omlægning af kontrolbesøg. 

Pengene bliver ifølge Lars Monrad-Gylling hovedsageligt sparet på reduceringer i antallet af udkørsler, konsultationer og genindlæggelser.

Mere velfærd - færre penge

..

Læs også