Hullet tilstandsrapport giver bødesmæk

Alvorlige fejl i en tilstandsrapport koster byggesagkyndig 50.000 kroner i bøde.

27 fejl i én tilstandsrapport koster en bygningssagkyndig 50.000 kroner i bøde.

Denne afgørelse er én ud af de seks første afgørelser, der er blevet truffet af det nye Disciplinær- og klagenævn for beskikkede bygningssagkyndige...

Læs også