Sparekasser under pres

Sparekassen Østjylland fryser garantkapital efter nye landbrugsnedskrivninger.Sparekassen Farsø øger ligeledes nedskrivninger og vil ikke kommentere fusionsmuligheder.

To af Danmarks mest pressede sparekasser er blevet skubbet lidt tættere på kanten, efter at Finanstilsynet har sænket sine vurderinger af værdien af dansk landbrugsjord.

Det gælder de to mellemstore sparekasser, Sparekassen Østjylland og Sparekassen Farsø, der ifølge konsulentfirmaet Niro Invest i forvejen er blandt de mest usikre danske pengeinstitutter med bundplaceringer som nummer 94 og 95 på en liste med 99 banker og sparekasser.

Sparekassen Østjylland har for nylig meddelt sine garanter, at de nu kun kan komme af med deres garantbeviser, hvis der samtidig kommer ny garanter ind. Det sker for at sikre, at sparekassen fortsat har nok kapital efter nye nedskrivninger, som sparekassen ikke vil sætte tal på.

Tilsynsbesøg


Uden sammenligning i øvrigt fastfrøs Sparekassen Limfjorden ifølge Morgenavisen Jyllands-Postens oplysninger ligeledes sine garanter i slutningen af december efter aftale med Finanstilsynet for at få fred til at forhandle en fusion på plads, der endte med et giftermål med Sparekassen Vendsyssel.

I den anden jyske sparekasse, Sparekassen Farsø, er nedskrivningerne også steget på landbrug, der bokses med ny kapital, og trængslerne ventes at fortsætte.

»Vi havde tilsynsbesøg i marts, og nu er der så kommet nye vurderinger for landbrug. Vi har justeret på plads, og det betyder lidt forøgede nedskrivninger,« siger direktør i Sparekassen Farsø, Mogens Jensen, der ikke vil udtale sig om resultatet for 2011.

Sparekassen tabte 40 mio. kr. før skat i 1. halvår efter et underskud på 64 mio. kr. i 2010. Mogens Jensen konstaterer, at fremtiden ikke tegner speciel lyst.

»Der er også udfordringer fremadrettet. Vi er ikke igennem krisen endnu. Der er stadig problemer med indtjeningen kos kunderne,« siger han, men ønsker ikke at kommentere muligheden for, at sparekassen kan deltage i en fusion.

Sparekassen Østjylland har 12 pct. af sit udlån på 4,4 mia. kr. bundet i landbrug.

Nye retningslinjer


»Finanstilsynet har for nylig udsendt nye retningslinjer for fastsættelse af landbrugskunders værdier. Der er tale om meget nedsatte vurderinger, hvilket giver behov for nye nedskrivninger i sparekassen, som beklageligvis vil påvirke vores resultat for 2011 negativt,« forklarer sparekassen.

Ved at fryse garantkapitalen håber ledelsen at sikre et »stabilt og tilfredsstillende kapitalgrundlag«, lyder det på sparekassens hjemmeside. Sparekassen Østjylland har haft underskud fra 2008 til 2010 på i alt 317 mio. kr.

Ifølge beregninger fra Nicholas Rohde, direktør i analysefirmaet Rohde Invest, havde Sparekassen Østjylland omkring 215 mio. kr. i økonomisk buffer ved udgangen af 2010.

Det er penge, som sparekassen kan tabe uden at komme i karambolage med Finanstilsynets krav. Hvor meget af den, der er tilbage efter 2011, er uvist. Tilsynet har ikke offentliggjort nogen rapport om tilstanden i sparekassen siden sommeren 2010.

»Det bliver interessant at se årsrapporterne for 2011 for såvel Sparekassen Østjylland som Sparekassen Farsø. Før disse kommer er det meget svært at gisne om, hvor meget de kan tåle og ikke kan tåle. Det må forventes, at de stadig har deres at slås med, og Sparekassen Farsø blev for nylig citeret for at have søgt at styrke sit kapitalgrundlag, men indtil videre uden held,« siger Nicholas Rohde.

Læs også