Ejendomsstafetten

”Sælger er dygtigere end køber”

Jeudan-koncernens adm. direktør Per W. Hallgren ser prisafstanden mellem de primære og sekundære ejendomme som en af de mest bemærkelsesværdige tendenser på ejendomsmarkedet.

Hvilken ejendomstendens har gjort størst indtryk på dig inden for de seneste seks måneder?

»Vi ser en større prisafstand mellem primære og sekundære ejendomme. Hvor der er en robust efterspørgsel efter kvalitetsejendomme med god beliggenhed, ser det helt anderledes ud, når det kommer til sekundære ejendomme i sekundære områder. Udbuddet af velordnede primære ejendomme til realistiske priser er meget lavt. Og udlejningsprocenten er på et rimeligt niveau, samfundsøkonomien taget i betragtning.

Når vi så ser på de sekundære ejendomme er udbuddet stort. Samtidig er efterspørgslen usædvanlig lav - nogle steder ikke eksisterende. Derfor giver priserne på disse ejendomme efter. Helt naturligt, men omfanget er bemærkelsesværdigt.

Vi har lagt mærke til handler med gode ejendomme til priser, som afspejler en realistisk vurdering af både driftsøkonomien og de tendenser, vi ser på markedet. Vi har også set handler, hvor sælger synes at have været dygtigere end køber.«

Hvad ser du som den største udfordring for markedet for erhvervsejendomme for tiden?

»Den største udfordring på markedet er at holde balancen. På den ene side skal vi respektere de stærke økonomiske kræfter på samfundsplan, og de er desværre ikke gode i disse år. På den anden side skal vi passe på ikke at blive over-nervøse og over-forsigtige. For en velkonsolideret virksomhed som Jeudan er der jævnligt muligheder for at lave gode investeringer - også i disse tider.«

Hvis du havde 100 mio. kr. øremærket til ejendomme, hvordan skulle de så investeres?

»Jeudan er jo ofte i den situation, fordi vi har et solidt kapitalgrundlag. Vi vil følge vores mangeårige strategi, der gå ud på at investere i og drive velbeliggende ejendomme af god kvalitet.

De skal kunne danne gode rammer om vores kunders aktiviteter.

Vi kaster os ikke ud i løsslupne investeringer, der forudsætter ønsketænkning eller et andet konjunkturbillede end det, vi ser foran os i de kommende år.«

Læs også