Verdens ressourcer under pres

Stadig flere forbrugere slås om de samme ressourcer, hvilket fører til knaphed og kraftige prisstigninger.

Hvert år vokser den globale middelklasse med 150 mio. mennesker og dermed 150 mio. købedygtige forbrugere.

Udviklingen har allerede resulteret i et pres på de globale ressourcer.

Fra marts 2009 til juli i fjor steg bomuldspriserne med 290 pct., og i det seneste tiår er priserne på bl.a. kakao og palmeolie steget med 250 pct.

I dag lever omkring 2 mia. mennesker med utilstrækkelige forsyninger af ferskvand. I 2020 vil dette tal være fordoblet, hvis der ikke gribes ind.

De dystre perspektiver står at læse i rapporten ”Sustainable Consumption” fra World Economic Forum, der vurderer udfordringerne ved det konstant voksende globale forbrug og især den stigende kamp om de globale ressourcer.

Opløftende tal, men ...


»I de fire år, der er gået, siden vi i World Economic Forum begyndte de årlige analyser af bæredygtigt forbrug, er anslået 450 mio. mennesker blevet løftet ud af fattigdom, men antallet af husholdninger med en indkomst på 17.450 kr. eller mere er steget med 29 pct. Disse tal er opløftende, men øger omvendt de allerede store globale udfordringer,« påpeger Sarita Nayyar, direktør i World Economic Forum.

»I de samme fire år er der globalt blevet skabt 9,1 mia. tons affald, afbrændt omkring 50 mia. tons fossile brændsler, ligesom omkring 21 mio. hektarer skov er gået tabt. Denne udvikling kan selvsagt ikke forsætte,« føjer hun til.

Rapporten er udarbejdet i samarbejde med en række globale erhvervsledere, heriblandt danskerne Nils Smedegaard-Andersen fra A.P. Møller - Mærsk, Steen Riisgaard fra Novozymes og Jim Hagemann Snabe fra SAP.

Beregninger fra Oxford Economics viser, at hvis der ikke tages skridt til at gøre produktionen af forbrugsvarer mere ressource- og energieffektiv, vil der opstå alvorlige problemer.

»Hvis genbrugsindsatsen ikke øges, vil manglen på jern og stål i 2030 være så stor, at det alene vil forringe det globale bruttonationalprodukt med 1,7 pct. svarende til 11.650 mia. kr. Hvis det forventede forbrug af jern og stål i 2030 skal kunne imødekommes, skal genbruget af jern og stål øges fra 38 pct. i dag til 51 pct. i 2030,« fremgår det af rapporten.

Giver god mening


Tilsvarende er energieffektiviseringer uundgåelige, men giver også god mening.

»Hvis producenterne af forbrugsvarer øger deres energieffektivitet, så de matcher dem, som man i dag finder i Canada, der anses for de mest energieffektive i verden, vil de årlige besparelser i 2030 løbe op i 215 mia. kr. globalt. Hvis energipriserne som forudset stiger med 50 pct. frem til 2030, vil besparelserne beløbe sig til 325 mia. kr. om året,« konstaterer World Economic Forum.

Væksten i den globale middelklasse er stor, men endnu kraftigere er væksten i verdens byer.

I dag bor omkring 6 mia. af verdens 7 mia. indbyggere i byerne. De seneste prognoser vidner om, at verdens befolkning i 2050 kan være steget til 9 mia., hvoraf de 8 mia. vil bo i byerne. Konsekvensen vil blive endnu større affaldsproblemer og mangel på rent vand. Hertil kommer de problemer, der følger med klimaforandringerne.

World Economic Forum sammenfatter analysen i et såkaldt ”Bæredygtigheds Konkurrenceevne Indeks”, der ranglister 139 lande efter, hvordan den naturlige og sociale velstand påvirker konkurrenceevne.

Her ligger Danmark på en 8. plads. Mest bemærkelsesværdigt er det, at fremstormende BRIK-lande som Indien og Kina falder kraftigt, mens omvendt Brasilien rykker op på ranglisten.

Læs også