Danmark får bittersød medalje

Både ATP og PFA går ram forbi af sænkningen af den franske kreditværdighed. Samtidig befinder Danmark sig i en stadig snævrere duksekreds, men nedgraderingen af især Frankrig kan blive meget dyr på længere sigt.

Danmark blev i weekenden medlem af en endnu mere eksklusiv klub af lande med den allerhøjeste karakter for kreditværdigheden, AAA, da ikke mindst Frankrig blev ekskluderet.

Det kan tiltrække lidt flere udenlandske investorer og dermed gøre det lidt billigere for Danmark at låne penge. Men det er først og fremmest et tegn på den ekstremt svære situation, som Europa befinder sig i, så der er ikke plads til hverken skryden eller jublen.

Fokus på bløde punkter


»Det minder os om, at statsgælden er kommet for at blive. Kreditvurderingsbureauet Standard & Poor's lægger især vægt på den manglende politiske handling, så det sætter fokus på de bløde punkter i Europa,« siger Henrik Henriksen, chefstrateg i pensionsselskabet PFA.

PFA er en af de største pengetanke herhjemme og har for længst rettet ind efter de europæiske landes gældskrise. Derfor betyder nedgraderingen ingenting i praksis. Det gør den heller ikke for den største pengetank, ATP.

»Vi laver vores egne kreditvurderinger, når det gælder statsobligationer, så den aktuelle nedgradering har ingen direkte effekt for os. I realiteten køber vi kun danske og tyske statsobligationer,« siger Henrik Gade Jepsen, fondsdirektør i ATP.

Han tror, at der fremover formentligt vil være stadigt færre udstedere med den højeste AAA-karakter.

Men det er en bittersød ære at være med i den eksklusive klub, der bliver stadig mindre, siger professor Jesper Rangvid fra handelshøjskolen Copenhagen Business School.

»Hvis der bliver nogen effekt for Danmark, vil den være positiv. Vi kan få en endnu lavere rente, hvis investorer finder danske statsobligationer endnu mere attraktive. Men man skal ikke glemme, at det sker på baggrund af en dyb krise i Europa og dermed i vores samhandelslande,« siger Jesper Rangvid.

Standard & Poor's nedgraderede både Frankrig, Italien, Portugal, Cypern, Spanien, Østrig, Malta, Slovakiet og Slovenien. Den mest alvorlige er Frankrig pga. landets størrelse.

Nedgraderingerne var for så vidt ventede, fordi kreditvurderingsbureauet havde varslet dem. Men S&P bruger anledningen til at advare yderligere.

Svage initiativer


»De politiske initiativer, som de europæiske politikere i de seneste uger har taget, kan være utilstrækkelige til helt at adressere de aktuelle systemiske spændinger i eurozonen,« skrev S&P-analytikerne.

De sætter dermed fingeren ned i en ømt og blødende sår.

»Det er ikke ligegyldigt, når ratingbureauerne sender den slags vurderinger ud. I dette tilfælde peger Standard & Poor's på den klemme, som et land som Frankrig sidder i: De er nødt til at skære på de offentlige finanser for at reducere gælden. Men det betyder samtidig, at de formentlig hæmmer den generelle økonomiske vækst, og det kan så gøre det nødvendigt at skære endnu mere,« siger Jesper Rangvid.

Nedgraderingen kan desuden få konsekvenser for kreditværdigheden af den redningsfond, som eurolandene har etableret, European Financial Stability Facility.

»Nedgraderingen af rækken af lande kan betyde, at ratingen på papirerne fra redningsfonden EFSF også bliver sænket, hvis ikke nogle af AAA-landene beslutter at skyde flere penge i. En nedgradering vil formentlig give en rente, der er lidt højere og dermed blive lidt dyrere for eurolandene,« siger Jesper Rangvid.

Den amerikanske stat fik tilbage i august også nedgraderet sin kreditværdighed. Siden er den amerikanske rente faldet - modsat hvad markederne havde ventet.

»Der vil være rigtigt mange store institutionelle investorer, der skal placere en del af deres midler i dollars, fordi de har en stor del af deres forpligtelser liggende i USA, så de vil stadig efterspørge amerikanske obligationer. Desuden er Europa med sin gældskrise ikke et attraktivt alternativ til USA, det gælder også for Japan. Kina er ikke et finansielt frit marked, og desuden er der kun ganske få lande tilbage med en kreditværdighed på AAA - bl.a. Tyskland og Danmark og Sverige og Norge. Men de er altså ikke store nok til at rumme alverdens investorer. Derfor tåler man en lavere kreditvurdering,« siger Henrik Henriksen fra PFA.

Læs også