Salg af elnet udløser millionregning

Nordjyske virksomheder rammes hårdt uden at få fordele til gengæld.

Aalborg Portland er blevet præsenteret for en ekstra regning på 5 mio. kr. om året for at bruge nøjagtigt det samme lokale elnet, som den gamle nordjyske virksomhed altid har brugt.

Forude venter nye millionstigninger. Baggrunden er ene og alene det faktum, at Aalborg Kommune sidste år solgte sit netselskab til det forbrugerejede Himmerlands Elforsyning (HEF).

»Vi står lidt magtesløse. I første omgang har vi mistet en rabat på 2,2 øre pr. kWh. Det er mange penge for en virksomhed som vores, der har et elforbrug på størrelse med Bornholms.

I runde tal svarer det til 5 mio. kr. alene i 2012,« siger direktør Kjeld Pedersen fra Aalborg Portland.

Ekstraudskrivningen kommer oveni regeringens bebudede NO -x -afgift, som Portland-chefen i runde tal vurderer vil øge koncernens udgifter med yderligere 20 mio. kr.

HEF: Hus forbi


Hos HEF melder man hus forbi. Rabatten til de store nordjyske virksomheder er blevet trukket af renterne fra resterne af den milliardcheck, som Aalborg Kommune tjente tilbage i 2005 fra salg af sine aktier i det store vestdanske kraftværksselskab Elsam. Men HEF har brugt broderparten af de 1,2 mia. kr. fra salget af sin andel af Elsam-aktierne. Dels på at lægge bredbånd i jorden, dels på købet af Aalborgs elnet.

»Aalborg Kommune har valgt at putte formuen i kommunekassen. Spørgsmålet er jo, om man vil have penge for at afvikle eller bruge penge på at udvikle en infrastruktur. Vi har valgt at investere i bredbånd og købe Aalborgs netværk for 900 mio. kr.,« forklarer adm. direktør Jan Ravn fra HEF.

Derfor er der ifølge Ravn ingen penge i kassen til at udbetale rabatter. Samtidig må Aalborg Portland og de øvrige større virksomheder på egnen indstille sig på, at tarifferne i fremtiden bliver justeret op i takt med prisindekset.

Det selvom myndighedsdikterede effektiviseringer i netværk hos flere andre netselskaber rundt om i landet fører til direkte prisfald.

Lavere tariffer


Baggrunden er et udgangspunkt, hvor Aalborgs gamle kommunale netværk (AKE) selv fraregnet rabat har haft betydelige lavere tariffer end i HEF's område.

Derfor kan kunder i Aalborg komme til at opleve stigende priser selv i en situation, hvor kunderne i HEF's gamle område på samme tid ville kunne glæde sig over faldende priser.

Prisen er som udgangspunkt udregnet ud fra elselskabernes netaktiviteter i liberaliseringsåret 2004. Det er det udgangspunkt, som fra 2008 har dannet grundlag for de maksimale udgifter, som det enkelte selskab med ejerskab til et lokalt netværk kan hente dækning til hos elkunderne.

»Aalborg er nu en del af HEF's område. Derfor kan de godt komme til at betale mere, fordi hele området bliver udregnet som et netområde. Men det afhænger af, hvilken synergigevinster vi kan hente. Det er vigtigt at holde fast i, at de priser, som vi opkræver, er omkostningsbestemte. Og at vi har opkrævet mindre, end vi har tilladelse til,« siger Jan Ravn.

Fibertex


Det er dog ingen trøst for en anden stor virksomhed i Aalborg, nemlig Fibertex. Den danskejede virksomhed er for nylig blevet opsplittet i to selskaber, hvor den ene producerer polypropylen-betræk til bleer, mens den anden producerer bl.a. ukrudtsduge og indtræk til biler.

»Vi beskæftiger knap 300 i Aalborg. Men arbejdslønnen er høj i Danmark i forhold til vores øvrige fabrikker i Tjekkiet, Frankrig og Malaysia. Nu kommer der denne ekstra udgift for en monopolydelse, der ikke giver os noget som helst ekstra,« siger Niels Henrik Jensen, der er ansvarlig for virksomhedens energiindkøb.

De to producerende virksomheder i Fibertex-koncernen havde i 2010 en omsætning på 1,6 mia. kr.

»Vi har mistet et beløb på 1,4 mio. kr. på årsbasis med skiftet fra AKE til HEF. Fra næste år er der udsigt til en prisstigning på yderligere 1,3 mio. kr. Det er en samlet ekstra årlig udgift på 2,7 mio. kr. Det beløb kunne vi godt beskæftige nogle mennesker for,« siger han.

I Niels Henrik Jensens økonomiske krystalkugle ligger en ting fast.

Den fremtidige udbygning af Fibertex' produktion kommer ikke til at foregå i Danmark.

Læs også