Kæmpe prisforskel

De største virksomheder betaler seks gange mere i oplandet til Randers end i Vejle.

En rigtigt stor elslugende virksomhed skal betale seks gange mere for at trække strøm fra Elros lokale elnet dækkende seks østjyske kommuner, end en tilsvarende virksomhed i trekantsområdet skal betale for den samme ydelse fra elselskabet Tre-For.

Det viser en opgørelse over priserne fra 2011 udarbejdet af konsulentfirmaet Norenergi, der arbejder for de største energislugende danske virksomheder.

For et forbrug svarende til Danmarks største private elforbruger, Aalborg Portland, svarer forskellen til et årligt beløb på omkring 25 mio. kr.

Alligevel mener Elro som det dyreste selskab, at der ingen grund er til at pege fingre ad dem eller andre i den tunge ende.

Dels kan der ligge noget elteknisk omkring afregningen for brugen af særlige kraftige elforbindelser til de store energislugere. Dels kan det være en sund strategisk beslutning i at lægge sine priser så højt, som den myndighedsregulerede såkaldte indtægtsramme tillader.

Sikrer sig fremadrettet


»Det er en politisk beslutning i det enkelte selskab, om man vil benytte indekseringen maksimalt. Det har vi besluttet at gøre. Det er for at imødekomme fremtidige investeringer bedst muligt. På den måde sikrer vi os fremadrettet, at vi har så godt et net som muligt,« siger bestyrelsesformand Nikolaj Schøler fra Elro.

Hos Tre-For, der dækker Kolding, Vejle, Fredericia og Middelfart er holdningen den stik modsatte.

»Vi kunne opkræve 60 mio. kr. mere årligt, end vi gør hos vore kunder for transporten i nettet. Men vi har et ædelt og oprigtigt ønske om at løse opgaven så billigt som muligt. Det har vi gjort gennem en markant effektivisering, hvor vi siden 2005 har halveret antallet af medarbejdere,« siger adm. direktør Knud Steen Larsen fra Tre-For.

Fortsat effektivisering


Ifølge Knud Steen Larsen bliver hans selskab aldrig færdig med at effektivisere. Han mener, at flere andre netselskaber burde følge trop.

»Man kan altid drøfte, om nogle prisforskelle er rimelige. Der kan være forskellige forhold, der gør sig gældende. Men en forskel på en faktor fem eller seks for de største kunder og faktor fire for almindelige kunder, det mener jeg ikke, at der er noget fornuftigt grundlag for.«

Hos Elro ser Nikolaj Schøler en del af de eksisterende forskelle som historisk betingede. Baggrunden er elliberaliseringen, hvor man ud fra netselskabernes omkostninger i 2004 fire år senere indfasede en såkaldt indtægtsrammeregulering. Reguleringen sætter maksimale grænser for de enkelte netselskabers udgifter. De målepæle er efterfølgende blevet flyttet år efter år på grundlag af nogle komplicerede effektivitetssammenligninger.

»Hele prisberegningen baserer sig oprindeligt på tariffen pr. 1. januar 2004. Så det er lidt tilfældigt, hvordan folk har placeret sig og ligget på omkostninger omkring det tidspunkt.«

Og så kommer Schøler med en advarsel.

»Der er selskaber, som i en god mening spiser af deres kapital. Enten i form af likvider eller en nedslidning af deres net. De vil få et seriøst problem på et tidspunkt.«

Læs også