Minister afviser at se på salærer

Justitsminister Morten Bødskov (S) vil ikke undersøge konkursadvokaters salærer. • En stikprøve på 59 sager fra 2006 er fuldt dækkende, mener han. Retsudvalget i Folketinget er uenig.

Justitsminister Morten Bødskov (S) afviser, at der er grund til at sætte fokus på de millionsalærer, som en kreds af advokater får for at afvikle konkursramte virksomheder.

Han henviser til, at Konkursrådet i 2006 afgav en betænkning om hurtigere sagsbehandlingstider og i den forbindelse undersøgte salærerne i 59 udvalgte sager.

Det må være nok, mener ministeren, som dermed er i direkte opposition til et stort flertal i Folketinget herunder Socialdemokraternes, SF's og Enhedslistens ordførere på området.

De har alle påpeget, at der er behov for mere viden om salærerne og krævet fokus på området.

Intet nyt


»Et enstemmigt folketing besluttede i 2007 at ændre konkursloven for at sikre en hurtigere og mere effektiv behandling af konkursboer. I forbindelse med lovændringen foretog Konkursrådet en undersøgelse af størrelsen af kuratorernes vederlag i konkursboer. Størrelsen på kuratorernes vederlag har således været undersøgt, og jeg kan ikke umiddelbart se, at der skulle være grund til at tro, at en ny undersøgelse på nuværende tidspunkt ville føre til andre konklusioner, end dem man nåede frem til dengang,« siger justitsminister Morten Bødskov (S).

Undersøgelsen, som ministeren henviser til, er fra december 2006. Her udvalgte Konkursrådet 59 sager, hvor salæret til kurator blev holdt op imod aktiverne i den konkursramte virksomhed. I halvdelen af sagerne fik kurator mere end 50 pct. af aktiverne og dermed mere end kreditorerne. I syv af sagerne svarende til 12 pct. fik kurator ligefrem mere end 100 pct. af aktiverne.

Stadig et behov


Den fem år gamle stikprøve er dog langtfra nok til at stille Folketinget tilfreds.

»Jeg synes stadig, at det er nødvendigt at undersøge dette området,« siger Anne Baastrup (SF), som er formand for Folketingets retsudvalg.

Venstre holder også fast i, at salærerne skal undersøges.

»Siden 2007 er finanskrisen kommet og har ført rigtig mange flere konkurser med sig, og vi kommer desværre nok til at se endnu flere. Derfor er det relevant at se på, om salærerne til konkursadvokater har den rigtige størrelse. Det siger sig selv, at når et marked er i enorm vækst, og man har monopollignende tilstande, så er der nok nogen, der ser sit snit til at kræve mere i salær, end de egentlig er berettigede til,« siger retsordfører Karsten Lauritzen (V).

Vil lytte


Dansk Folkepartis retsordfører kræver også forholdene undersøgt og vil i den forbindelse også have fokus på, om skifteretternes arbejdsopgaver bør revideres, så de kan følge sagerne tættere, samt i hvilket omfang det er de samme advokater, som får sagerne - og om de i realiteten kan fastsætte deres salærer selv.

»Så jeg tror ikke, det sidste ord er sagt, selv om ministeren mener det,« siger retsordfører Peter Skaarup (DF).

Selv om ministeren på forhånd virker afvisende, erklærer han sig dog parat til at lytte.

»Jeg vil naturligvis lytte, hvis der fremkommer nye oplysninger af betydning for spørgsmålet gennem en eventuel høring eller på anden vis,« siger Morten Bødskov.

Læs også