Nye virksomheder skaber job

De små og mellemstore virksomheder har skabt mere end fire gange så mange arbejdspladser som store virksomheder siden 2002. Det viser en ny analyse fra DI.

I offentligheden fører små og mellemstore virksomheder oftest en ganske anonym tilværelse i skyggen af A.P. Møller - Mærsk, Novo Nordisk, Vestas og resten af landets virksomhedsgiganter. Men når det kommer til jobskabelsen i Danmark, er det den lille tømrerhandel, detailbutik eller it-virksomhed, der spiller hovedrollen.

En ny analyse fra erhvervsorganisationen DI viser således, at mindre og mellemstore virksomheder med under 100 medarbejdere tegner sig for mere end 80 pct. af de nye arbejdspladser, der er dukket op i Danmark siden 2002.

En reminder


Analysen bygger på tal fra Danmarks Statistik, der går til og med 2009. Tallene viser, at cirka 78.500 af de i alt 97.000 arbejdspladser, som blev skabt i perioden, blev opført i virksomheder med under 100 medarbejdere.

»Det er en meget klar reminder til de beslutningstagere, der ikke allerede måtte vide det, at det er særdeles vigtigt at føre en erhvervspolitik uden alt for mange skatte- og afgiftsulemper. Det går nemlig i særlig grad ud over de aktører, der står for størstedelen af jobskabelsen herhjemme,« siger Thomas Møller Sørensen, chef for MMV & Entrepreneurship i DI.

Ifølge DI's analyse er antallet af arbejdspladser i Danmark nogenlunde ligeligt fordelt mellem små og mellemstore virksomheder og store virksomheder. Derfor mener Thomas Møller Sørensen, at undersøgelsen understreger, at det er virksomhederne med under 100 medarbejdere, der holder nøglen til vækst herhjemme.

Den vurdering bakkes op af Frank Korsholm, afdelingschef i Håndværksrådet, der er hovederhvervsorganisation for små og mellemstore virksomheder. Han mener, at de mindre arbejdspladser har fået en mere central rolle de senere år, hvor landegrænserne er blevet udvisket.

»Globaliseringen betyder, at de store virksomheder ligger deres arbejdspladser der, hvor det er billigst, og derfor er det de mindre virksomheder, der skal agere rygraden i samfundet,« siger han.

Usikkerhed


I undersøgelsen bliver der ikke skelnet mellem, om virksomhederne er nystartede eller ej. Det skaber ifølge Niels Westergård-Nielsen, økonomiprofessor ved Aarhus Universitet, usikkerhed om de små og mellemstore virksomheders reelle betydning for væksten. Sammen med kollegaen Rikke Ibsen udgav han i 2011 et forskningsprojekt om jobskabelsen i Danmark. Konklusionen var , at det er alderen og ikke størrelsen på virksomheden, der er afgørende.

»At det i så høj grad er små og mellemstore virksomheder, der i statistikken står for jobskabelsen, hænger sammen med, at alle nystartede virksomheder jo selvsagt hører med i den kategori til at begynde med. Det er en fejlslutning, hvis man baserer det alene på størrelsen af arbejdspladsen,« siger Niels Westergård-Nielsen.

I DI er Thomas Møller Sørensen enig i, at det først og fremmest er de helt nye virksomheder, som står for jobskabelsen.

»Men uanset dåbsattesten på virksomheden ændrer det ikke ved, at det er vigtigt at få fokus på en erhvervspolitik, der fremmer de følsomme virksomheder.«

Læs også