Færre pirater ved Afrikas Horn

Søfart: Noget tyder på, at en øget militær indsats og flere bevæbnede vagter på skibene har haft en effekt på piratproblemerne ved Afrikas Horn.

I hvert fald er antallet af kapringer faldet i 2011 til 23, mens der i de forudgående år var omtrent 45 om året. Det skriver fagbladet Søfartens Ledere. Tallet dækker over, at antallet af piratangreb ifølge kommandør Steen Engelbrecht fra Søværnets Operative Kommando har været nogenlunde konstant siden 2008, men at succesraten er faldet. Alle de tre store børsnoterede danske rederier, der sejler gennem Aden-bugten og omkring Afrikas Horn, har i de senere år indført bevæbnede vagter på skibene. I 2011 afværgede vagter på skibe fra både Norden og Torm piratangreb ved hjælp af, hvad rederierne selv beskrev som varselsskud. Også A.P. Møller - Mærsk-skibe har tidligere afværget angreb takket være bevæbnede vagter. I 2011 kostede pirataktivitet de danske rederier mellem en og to mia. kr., vurderer Nordens topchef Carsten Mortensen, som også er formand for Danmarks Rederiforening.

Ritzau Finans

Læs også