Bankaktionærer får ikke erstatning

Dom: Det var ulovligt, da mindretalsaktionærer i bankTrelleborg blev tvangsindløst under Sydbanks overtagelse af banken i 2009. Men de har ikke krav på yderligere erstatning af den grund.

Det blev udgangen, efter at Højesteret fredag afsagde dom i sagen. Højesteret valgte at stadfæste en dom, som landsretten var kommet frem til i december 2010. Omkring 3.600 aktionærer havde lagt sag an i Danmarks første gruppesøgsmål. Aktionærerne fik udbetalt godt 93 kr. pr. aktie. Højesteret finder ikke noget grundlag for at antage, at aktiernes handelsværdi var højere end det udbetalte beløb. Retten er enig i, at tvangsindløsningen ikke var lovlig, fordi et krav om ejerskab af 70 pct. af selskabets aktier ikke var opfyldt fra Sydbanks side. Men dette spiller ifølge Højesteret ikke nogen betydning for aktionærernes økonomiske krav.

/ritzau/ ..

Læs også