Søg politisk indflydelse

Jeg er enke og enlig mor til tre mindreårige børn. Jeg har skiftet med mine børn, og de har fået arven i forvaltning i en bank. Mine børn modtager hver måned pension efter deres far.

Jeg får overført 5.000 kroner hver måned inklusive børnepenge fra hvert barn. Dette beløb er fastsat efter værgelovgivningen, hvor man maksimalt kan få udbetalt 60.000 kroner pr. barn pr. år uden at fremlægge udførligt regnskab over bl.a. husstandsindkomst, gæld, husleje, el, vand varme og forbrug helt ned til gaver til børnefødselsdage.

Jeg ved, at det et bevidst valg fra min side, at jeg ikke ønsker at fremlægge et udførligt regnskab over min privatøkonomi. Men jeg kan ikke forstå, at beløbet på 60.000 kroner ikke er reguleret siden 2004. Hvis det skulle følge prisudviklingen, skulle det efter min beregning være på 66.000 kroner. Hvorfor regulerer civilstyrelsen ikke det beløb, og hvordan kan man påvirke dem til at regulere beløbet?Med venlig hilsen

P

SVAR: ..

Læs også