Erhvervslivet betaler for skoler

Engelsk: Flere virksomheder er aktive i etablering af flere pladser på internationale skoler, hvor der undervises på engelsk. Skole-mangel gør det svært at trække højtuddannede udlændinge.

Det danske skattetryk og mangel på internationale skoler. De to faktorer regnes i dele af erhvervslivet som to væsentlige barrierer for at skaffe højtuddannede udenlandske medarbejdere til Danmark. Derfor går flere virksomheder aktivt ind som sponsorer eller bidragsydere til etablering af flere internationale skolepladser. Netop skoler, hvor der undervises på engelsk og efter internationale systemer, er ifølge eksperter og organisationer en nødvendighed for fortsat at kunne tiltrække udenlandske medarbejdere. Dansk Erhverv mener, at det er godt, at danske virksomheder tager ansvar ved økonomisk at støtte de internationale skoler. Men organisationen savner større opbakning fra de skiftende regeringer.

En stor barriere


»Det kan undre, at der fra politisk hold ikke gøres mere for at opgradere de internationale skoler. Det er en stor barriere, hvis der ikke er adgang til relevant skolegang for de specialister, som kommer for at arbejde her i nogle år. Skolerne er blandt de største barrierer sammen med skatten og det offentlige bureaukrati, hvor der ofte kun kommunikeres på dansk,« mener forskningspolitisk chef Jannik Schack Linnemann, Dansk Erhverv. Professor Jan Rose Skaksen fra Handelshøjskolen CBS, der bl.a. forsker i virksomhedernes produktivitet, mener, at udenlandske specialister har stor betydning for dansk erhvervsliv. De er faktisk med til at øge produktiviteten. »Men det kan være et problem at holde på dem, blandt andet fordi vi ikke gør nok for deres familier. For eksempel tilbyder vi ikke internationale skoler i tilstrækkeligt omfang,« vurderer Jan Rose Skaksen.

Mangel i Storkøbenhavn


Det amerikanske handelskammer i Danmark, AmCham, vurderede allerede for et par år siden, at der alene i Storkøbenhavn manglede 2.400 internationale skolepladser. Siden har landets største skole af sin art, Copenhagen International School (CIS) i Hellerup udvidet i kraft af en lovændring som gav mulighed for at etablere en satellitafdeling på Østerbro. »Det har for en stund taget toppen af vores venteliste, men interessen for at melde børn og unge til vores skole er fortsat stor. Det er helt afgørende for mange, når de skal vælge, om de vil sige ja til et job her i landet,« siger Thomas M. Nielsen, som er ansvarlig for optagelserne på CIS, der har 700 elever fra 63 forskellige lande.

»Gevinst for Danmark«


Trods udvidelserne i København og nye internationale skoler i bl.a. Ikast, Aarhus og Kolding mener AmCham Denmark, at der er behov for fortsat fokus på området: »Det er en stor gevinst for Danmark, hvis der kommer flere kvalificerede tilbud. Vi ved fra undersøgelser, at en del af de udlændinge, som er kommet hertil for at arbejde i danske virksomheder, overvejer at flytte igen, hvis deres børn ikke kan få en skolegang, som er international og kan videreudbygges samt bruges andre steder i verden,« siger Stephen Brugger, som er direktør for det amerikanske handelskammer.

Vestas i Aarhus-skole


I Aarhus er en ny international skole, Aarhus Academy for Global Education, ved at blive etableret og for alvor åbnes i august. Det sker ud fra et globalt undervisningsprogram, der bruges af 3.400 skoler i hele verden. Formand for skolen er direktør for afdelingen people & culture i vindmøllegiganten Vestas, Karina Boldsen. Netop Vestas har hovedsæde i Aarhus og støtter derfor projektet. »Skolen skabes i tæt samarbejde med erhvervslivet i hele den østjyske region. Den er et vigtigt element i at gøre det attraktivt for udenlandske medarbejdere at blive ansat i en virksomhed eller undervisningsinstitutionerne her. Aarhus får med skolen tilbud om international uddannelse fra børnehavealderen til og med universitetet,« fortæller Karina Boldsen, der er udpeget af DI til bestyrelsen for den nye internationale Aarhus-skole. Hun lægger ikke skjul på, at det for en virksomhed som Vestas er afgørende, at Aarhus har tilbud om uddannelse af børnene af internationale medarbejdere. Karina Boldsen siger: »Det er klart med til at gøre det lettere for os at tiltrække internationale specialister, samt at få dem til at blive her længere.«

Udlændinge styrker DK


Samme holdning lyder fra forskningspolitisk chef Charlotte Rønhof, Dansk Industri. Hun peger på, at nemmere adgang til internationale skolepladser, lavere beskatning og bedre netværk kan få flere udenlandske højtudannede til de danske virksomheder. En DI-analyse har tidligere opgjort, at en tiltrækning af 1.000 udlændinge med lang videregående uddannelse styrker samfundsøkonomien med op til 1,3 mia. kr. - svarende til, hvad godt 1.500 danske arbejdspladser skaber af værdi.

Læs også