Elendige data koster firmaer milliarder

Forældede og forkerte informationer koster firmaer mellem otte og 16 mia. kr. om året.

Fire ud af fem større danske virksomheder ønsker således at forbedre deres brug af business intelligence værktøjer.Foto: Colourbox Foto: Colourbox

Mere end hver tredje store danske virksomhed mener, at der kan være problemer med at træffe kvalificerede beslutninger på basis af den nuværende tilgængelige virksomhedsinformation.

Det fremgår af en ny analyse af større danske virksomheders brug af ledelsesinformation, som Capgemini Danmark har gennemført i fjerde kvartal 2011.

Fire ud af fem større danske virksomheder ønsker således at forbedre deres brug af business intelligence værktøjer. Forklaringerne er, at informationen ikke findes, er forældet eller simpelthen så forkert, og at man generelt ikke kan have tillid til informationerne.

Læs også : It-chefer: Du bør skrotte hver femte applikation

Giver bedre overskud
Capgeminis analyse viser samtidig, at de virksomheder, der arbejder mest professionelt med Business Information Management, i gennemsnit har en overskudgrad, som er en til to procentpoint højere end hos de virksomheder, der ikke har tilstrækkeligt styr på deres data som beslutningsgrundlag.

Sidstnævnte gruppe udgør ifølge Cap Geminis analyse godt hver tredje danske virksomhed. På landsplan betyder det, at disse virksomheder går glip af mellem otte og 16 milliarder kroner.

Forskellighed et problem
De hyppigste udfordringer ifølge Capgemini Danmarks analyse:

* Virksomheder anvender ofte forskellige informationssystemer i de forskellige dele af virksomheden. Det er tilfældet for 35 procent af analysens virksomheder, mens yderligere 35 procent siger, at det er tilfældet i mindre grad.

* Samtidig siger næsten hver fjerde virksomhed, at information om for eksempel kunder eller produkter ligger i forskellige systemer, som ikke samkøres

* Hver fjerde virksomhed anvender ikke sin ledelsesinformation til forebyggende formål som eksempelvis tegn på kundeflugt eller svindel

* Endelig har ikke mindre end 60 procent af virksomhederne flere overlappende analyse- og rapporteringsværktøjer.

Løsningen er centralisering
Ifølge Per Andersen, direktør for Cap Gemini Danmarks konsulentafdeling, giver utilstrækkelige informationssystemer en uklar situationsforståelse (as-is) og et manglende overblik over, i hvilken retning (to-be) virksomheden bevæger i, og hvad de bagvedliggende forklaringer er.

Det fremgår af analysen, at under halvdelen af virksomhederne mener, at de har en klart defineret informationsstrategi, -vision og -kultur.

Dermed kommer virksomhedernes informationssystemer til at fungere som øer rundt om i virksomheden, og det er ifølge analysen tydeligvis også en udfordring.

"Ø-dannelsen og den manglende centralisering skyldes ofte, at der ikke i virksomheden er et entydigt ejerskab af virksomhedens ledelsesinformation," udtaler Per Andersen, direktør for Cap Gemini Danmarks konsulentafdeling.

Ekspert-regime
Endelig viser Capgemini Danmarks analyse, at det i de fleste større danske virksomheder fortsat primært er eksperter og specialister, der anvender analyse- og rapporteringsværktøjerne.

Det giver en stærk indikation af, at der i dag er højere grad af vertikal informationsunderstøttelse og i mindre grad horisontal informationsunderstøttelse i form af tværgående analyse og rapporteringsmuligheder i organisationerne, hvilket gør virksomhederne sårbare...

Læs også