L&F: En fjerdedel af randzonestøtten er fjernet

Med en kompensation på godt 95 mio. kr. om året, er der skåret 25 procent af i forhold til det ellers planlagte.

Landbruget kommer til at betale en stor del af regningen for et miljøtiltag, der ikke har den store effekt. Det mener Landbrug & Fødevarer på baggrund af fødevareminister Mette Gjerskovs udmelding om, at kompensationen for randzoner bliver på 95,6 mio. kr.

L&F finder det kritisabelt, at fødevareministeren skærer en fjerdedel af den planlagte kompensation til danske landmænd som erstatning for at pålægge dem at etablere 50.000 hektar dyrkningsfrie randzoner...

Læs også