Jyske svin sendes med fly til Kina

Danske landmænd står bag stor svinefarm i Kina.

Foto: Carsten Andreasen

Ni danske svineavlere er sammen med andre danske investorer i fuld gang med at bygge en stor svinefarm i Kina.

700 danske søer bliver fløjet til den danske avlsgaard, når den står færdig til november, 4-500 kilometer nord for Shanghai.

- Avlsgården skal være et brohoved for dansk svineavl i Kina, siger Laurids Søndergaard fra Holstebro til DR Midt og Vest.

Han er formand for Danske Svineavlere, og er selv med i det selskab, der bygger den danske avlsgård i Kina.

Et godt ry

Foreløbig er der investeret 25 millioner kroner i projektet. De 700 avls-søer skal danne grundlag for en årlig produktion af 8.000 avlssvin, der skal sælges til kinesiske landmænd.

Det siger svineavler Arne Damgaard fra Foersum ved Tarm, som også har investeret i projektet til DR Midt og Vest.

Danske svin har et godt omdømme - også i Kina - og bliver betragtet som nogle af verdens bedste avlsdyr.

I forbindelse med den kinesiske præsidents besøg i Danmark er der da også underskrevet to kontrakter om salg af danske avlssvin til Kina, fortæller Laurids Søndergaard.

I takt med væksten

Gennem flere år er der blevet fløjet danske avlssvin til Kina.

- Men vi kan spare nogle transportomkostninger ved at bygge en avlsgaard derovre og opdrætte avlsdyr i Kina, siger Arne Damgaard til DR Midt og Vest.

Både han og Laurids Søndergaard regner med, at deres investering vil give afkast i løbet af nogle år. Efterspørgslen på svinekød vil nemlig vokse i takt med, at der bliver flere og flere velstillede kinesiske forbrugere.

Laurids Søndergaard mener også, at de danske slagterier, Danish Crown og Tican kan øge deres eksport til Kina endnu mere, når kineserne for alvor får øjnene op for dansk svinekøds kvalitet.

Tæt samarbejde påkrævet

Den danske avlsgaard skal have danskere i driftsledelsen, men de skal arbejde tæt sammen med kinesere.

- Kulturen og mentaliteten i Kina er meget forskellig fra den danske. Så hvis man ikke arbejder tæt sammen med dygtige kinsere, kommer man ingen vegne som dansker derude, understreger Laurids Søndergaard overfor DR Midt og Vest.

Ud over de ni danske landmænd består selskabet bag avlsgården af Danbred International Invest Kina, Scandinavian Farm Invest og Industrialiseringsfornden for Udviklingslande (IFU).

Hvis tingene flasker sig i Kina overvejer Scandinavian Farm Invest på længere sigt at etablere en egentlig produktion af slagtesvin i Kina, på basis af danske avlssvin. Det kan måske blive til 500.000 slagtesvin om året.

Læs også