Tør du købe aktier?

Dit postnummer afslører, om du har mod på at købe aktier.

Foto: AP/Seth Wenig

Nordsjællændere er vilde med dem, bornholmere er langt mere forbeholdne. Vores lyst til at eje aktier afhænger i høj grad af, hvor vi bor, viser en opgørelse fra VP Securities. Opgørelsen er bearbejdet af Nykredit for epn.dk.

Aktier er mest populære i Nordsjælland. Her tør 43 pct. investere i den type værdipapirer. Mindst populær er aktierne på Bornholm. Her ejer kun 19 pct. aktier.

Folkeligt gennembrud

Undersøgelsen viser også, at de omdiskuterede investeringsforeninger for alvor har fået et folkeligt gennembrud. Ifølge InvesteringsForeningsRådet, IFR, ejer over 800.000 danskere andele i foreningerne.

Men også her skiller københavnere og nordsjællændere sig ud. Ikke mindst nordsjællænderne, der ikke overlader det til andre at investere, men gør det selv. Kun 38 pct. af dem ejer andele i investeringsforeninger.

Det bør ikke være postnummeret, men ens tidshorisont og risikoprofil, der afgør, hvordan man investerer.

Johan Juul-Jensen, økonom, Nykredit

På Bornholm i Vestjylland og Sønderjylland sværger 61 pct. til investeringsforeninger.

"Sammensætningen af danskernes investeringer er tilsyneladende også styret af vores postnummer. Det bør ikke være postnummeret, men ens tidshorisont og risikoprofil, der afgør, hvordan man investerer," siger økonom i Nykredit Johan Juul-Jensen til epn.dk.

Netop risikoprofilen er vigtig ikke mindst under en økonomisk krise.

"Tallene viser, at københavnere og nordsjællændere har en markant højere andel af aktier, og det indikerer, at de investerer  med en betydelig højere risiko. Den belønnes jo i perioder med stigende aktiekurser og straffes, når kurserne falder," siger Johan Juul-Jensen.

Højere afkast

Historisk set har aktier givet et højere afkast end obligationer og hører derfor med i en investeringsportefølje.

"Man bør altid tilpasse risikoniveauet og dermed aktieandelen til ens tidshorisont således, at ens aktieandel aftager, når man nærmer sig pensionstidspunktet," siger Nykredit-økonomen.

Opgørelsen er lavet over værdipapirbeholdningen i danskernes private pensioner. Arbejdsmarkedspensionerne, som langt de fleste danskere har, er derfor ikke omfattet.

Investeringsforeninger

En investeringsforening er en sammenslutning af investorer, der er gået sammen om at investere i aktier, obligationer, fast ejendom eller noget helt fjerde. Investeringerne overlades til en eller flere professionelle porteføljemanagere.

De største foreninger ejes af bankerne.

Forklaringen på, at der er så markant forskel på lysten til at investere i aktier, er dog ikke entydig, understreger Johan Juul-Jensen.

"Det er svært at give en klar forklaring på, hvorfor det forholder sig sådan. Men det kan ikke udelukkes, at der er en sammenhæng mellem indkomst og interesse for investering. Uddannelsesniveauet varierer også ganske betydeligt mellem de forskellige landsdele og kan også have en betydning for, hvor parat man er til selv at kaste sig ud i aktieinvestering."

Flest aktier i Nordsjælland

I pct. Obligationer Aktier Investbeviser
Bornholm 19 19 61
Fyn 18 25 57
København by 17 40 43
Københavns omegn 18 29 53
Nordjylland 12 27 60
Nordsjælland 19 43 38
Sønderjylland 15 23 61
Vest- og Sydsjælland 17 25 58
Vestjylland 14 25 61
Østjylland 18 25 57
Østsjælland 18 28 54

Kilde: VP Securities/Nykredit

Tør du købe aktier, eller hvad holder dig tilbage?

Deltag i debatten.

Læs også