Vi skal revolutionere den måde, som vi organiserer os på

Mange organisationer bør nulstille de gamle strukturer og begynde at udvikle nye former, som forholder sig til fremtidens udfordringer.

Grib de nøgterne radarbriller, analyser kritisk, om den valgte organisationsmodel fremmer det, som I ønsker i forhold til kunder, medarbejdere og udvikling i fremtiden.

Måder at organisere sig på er på mange måder med til enten at sikre din organisations succes eller det modsatte. Aktuelt må mange boghandlere lukke butikken. Det skyldes i høj grad, at de ikke eller for sent fandt ud af, at en digital hurtig salgskanal var en forudsætning for overlevelse i bogbranchen. De lod Saxo og andre løbe med kunder og omsætning...

Læs også