Chefer tager på fyringskurser

Den vanskelige samtale er også svær for chefen. Derfor tager mange ledere på kursus for at lære at afskedige.

Hvordan siger man »du er fyret« på en god måde?

Eller fortæller en medarbejder, at det her er sidste chance for at rette op på tingene, ellers må jeres veje skilles?

Rigtig mange ledere har tilsyneladende svært ved at formidle det triste budskab. En undersøgelse af organisationen Lederne viser, at især kurser i den vanskelige samtale er efterspurgte.

»Det er en ubehagelig del af lederjobbet at skulle afskedige medarbejdere, og gode ledere er interesserede i at gøre det på den bedste og mest ordentlige måde. Der er mange følelser på spil i situationen. Det drejer sig ikke kun om at tilrettelægge den formelle del professionelt, men i høj grad også om at lederen skal kunne håndtere alle de følelser, der er på spil både hos medarbejderen og hos lederen selv,« fortæller ledelsesrådgiver Rikke Andreasen fra Lederne.

Hun mener, at den triste del af lederjobbet er blevet mere aktuel i de senere kriseår.

»Mange har i løbet af krisen stået i den situation at skulle afskedige. At sige farvel til en medarbejder er en ledelsesopgave, som er kommet til at fylde mere. Derfor tror jeg, at flere er blevet bevidste om, hvor vigtigt det er at være forberedt i situationen.«

Store forsamlinger

I Ledernes undersøgelse svarer 73 pct., at evnen til at kommunikere effektivt er den vigtigste kompetence i lederjobbet, og over halvdelen har været på kurser i intern eller ekstern kommunikation.

Ud over den vanskelige samtale, har lederne det sværest med at tale for en stor forsamling, viser det sig. Derfor er kurser i personlig gennemslagskraft populære. Selv om man er direktør, er det altså ikke givet, at man også er en fantastisk kommunikator. Direktøren kan også være nervøs, inden han skal på.

Ingen feedback

»Der er en forventning om, at man som leder er født med evnen til at kommunikere godt. Men kommunikation er også en kompetence, der skal udvikles, trænes og vedligeholdes«

Selv om lederne er opmærksomme på, hvordan de fremstår over for medarbejderne på stormødet eller i samspillet med aktionærer og presse, har de en dårlig kultur for at bede om feedback.

49 pct. beder sjældent om feedback på deres kommunikationsevner. 11 pct. gør det aldrig, mens 36 pct. svarer jævnligt, og 4 pct. tit beder om andres bedømmelse.

»Jeg tror, at mange forbinder feedback med kritik og derfor med noget ubehageligt. Det er ærgerligt, for feedback er en effektiv kilde til at forstå, hvordan man virker på andre i forskellige sammenhænge og til at opnå større viden om sig selv.

Kommunikation er i høj grad et personligt anliggende, og derfor er det ikke nok med et kursus i for eksempel præsentationsteknik – men det hjælper selvfølgelig,« siger Rikke Andreasen.

Læs også