Nielson strammer olieskruen

Nordsø-aftale: DUC må aflevere store arealer tilbage og skal betale en ny skat og rørledning til land.Læs i morgen: Kampen om skatten

Shahen var flygtet fra Iran. Studenter havde besat den amerikanske ambassade i Teheran. Ayatollah Khomeini stod umiddelbart foran at overtage magten over verdens næststørste olieeksportør. Det var ikke uden grund, at prisen på en tønde nordsøolie målt i nutidspriser for første gang nogensinde havde passeret 100 dollars.

Umiddelbart skulle man tro, at flere års solide prisstigninger på olie havde sat turbo på aktiviteterne hos DUC, der endnu havde eneret til næsten hele den danske undergrund. Men produktionen af olie var knap i stand til at dække en tyvendedel af vores hjemlige forbrug. Indtægterne til staten var næsten usynlige. Og der var gearet ned for efterforskningen. I 1976 var der gennemført seks efterforskningsboringer. Året efter fem. I 1978 faldt niveauet til fire. Og i 1979 blev der kun iværksat en enkelt ny efterforskningsboring...

Læs også