Tilfredshed med ferieplanlægning

1.512 ledere er blevet spurgt om deres medarbejderes tilfredshed med planlægningen i forbindelse med dette års sommerferie, og kun i 10 pct. af virksomhederne er der utilfredshed i nævneværdig grad.

I de restende 90 pct. er der "slet ikke" eller kun "i ringe grad" utilfredshed med ferieplanlægningen forløb.

Læs også