Firmaet havde ret til fradrag

EU-dom: Myndighederne har bevisbyrden for en virksomheds eventuelle kendskab til en leverandørs fakturasvindel, fastslår EU-Domstolen i en principiel dom.

EU-Domstolen fastslår i ny principiel dom, at der ikke gælder objektivt ansvar for underleverandørens fakturas lovlighed. Myndighederne har bevisbyrden for virksomhedernes kendskab til leverandørens svigagtige forhold.

Desuden strider det mod EU-retten at indføre en praksis, som overfører myndighedernes kontrolopgaver til private, som risikerer at miste fradragsretten ved ikke at udføre dem...

Læs også