Obligationer: Søgning mod "sikker havn-segmentet"

Efter at være åbnet næsten uændret onsdag morgen har de danske obligationer i løbet af formiddagen taget en positiv drejning - med stigende kurser og faldende renter. Samme billede gælder for de tyske obligationer, mens renterne i Italien og Spanien kravler opad.

Renten på den toneangivende, danske statsobligation, 3-21'eren, åbnede onsdag omkring tirsdagens slutniveau på 1,34 pct., men siden er den faldet til 1,30 pct., efter at de europæiske aktiebørser har tabt noget momentum og skærpet investorernes appetit på de mere sikre "varer", herunder altså danske og tyske obligationer. Derimod stiger den tiårige rente i Spanien med knap 8 basispoint til 6,25 pct., og den italienske stiger 11 basispoint til 5,71 pct.

Tyskland solgte onsdag femårige statsobligationer for 3,29 mia. euro, hvilket blev afregnet til en rente på 0,52 pct. mod 0,41 pct. ved den foregående auktion. Det blev lagt bud for 9 mia. euro, hvilket langt oversteg den udbudte mængde på maksimum 4 mia. euro. Dermed blev "bid to cover" det højeste niveau siden 2004, hvilket understreger markedets appetit på statspapirer i "sikker havn"-lande...

Læs også