Banker: Næsten umuligt at manipulere

Der er ikke blevet manipuleret med den vigtige cibor-rente, siger bankerne forening.

I Finansrådet anser man det for meget usandsynligt, at der er blevet manipuleret med Cibor-renten.

Skandalen fra Storbritannien, hvor storbanken Barclays har manipuleret med den såkaldte interbank-rente, har ikke trukket tråde til Danmark. Sådan lyder det fra bankernes brancheorganisation, Finansrådet, efter, at der fra politisk side er blevet rejst krav om en undersøgelse af den danske interbank-rente, også kaldet Cibor-renten.

I Danmark er der altså ikke det samme incitament til at manipulere.

Christine Habel, kontorchef i Finansrådet

Barclays, Deutsche Bank, Danske Bank, Jyske Bank, Nordea, Nykredit Bank, Spar Nord Bank og Sydbank er med til at fastsætte Cibor-renten. Bankerne indberetter rentesatserne til Finansrådet, og derefter bliver de sendt videre til Nasdaq OMX. Her sorterer man de to laveste og to højeste renter fra og udregner så et gennemsnit for de sidste fire banker, og så kommer man frem til renten.

"Det er faktisk umuligt at manipulere med Cibor-renten i Danmark, for hvis man ligger markant over eller under de andre banker, bliver man sorteret fra," siger Christine Habel, der er kontorchef i Finansrådet, til epn.dk.

Omvendt model

I Storbritannien bliver interbank-renten, Libor, til på en anden måde end i Danmark. For Barclays gjaldt det i en periode om at få Libor-renten presset ned, da den var et udtryk for, hvor kreditværdig banken var.

Herhjemme indberetter bankerne dog ikke rentesatser, der er baseret på, hvad de kan låne til, men i stedet for, hvad de er villige til at låne ud til, lyder det fra Finansrådet.

"I Danmark er der altså ikke det samme incitament til at manipulere," siger Christine Habel til epn.dk.

Kontrollerer indberetninger

Selv om Finanstilsynet ikke fører tilsyn med Cibor-renten, bliver tallene stadig tjekket. Det står Finansrådet for.

"Vi kontrollerer løbende indberetningerne, og vi spørger ind til, om de kan redegøre for deres indberetninger," forklarer Christine Habel.

På trods af, at der ifølge Finansrådet ikke er noget at komme efter, hilser man alligevel den undersøgelse, som Enhedslisten og Socialdemokraterne vil have gennemført, velkommen.

Læs også